Charakteristika spoločnosti

T-Mobile Austria GmbH