Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť SYTIQ je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, pôsobiaca na slovenskom a českom stavebnom trhu. V oblasti pozemného staviteľstva realizuje výstavbu administratívnych projektov, nákupných centier, priemyselných projektov, výrobných a skladovacích hál a taktiež bytových projektov, ktoré tvoria jednu zo základných stavebných štruktúr spoločnosti.
V oblasti technologickej výstavby realizuje projekty súvisiace s distribúciou a skladovaním produktov ropy a plynu. V tejto oblasti má rozsiahle skúsenosti s výstavbou líniových stavieb na plynovodoch, ropovodoch a súvisiacej infraštruktúre ako sú kompresorové stanice, meracie stanice, nádrže na ropné produkty.

Ponuky práce: SYTIQ a. s.

1 - 2