Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť SYTIQ je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, pôsobiaca na slovenskom a českom stavebnom trhu. V oblasti pozemného staviteľstva realizuje výstavbu administratívnych projektov, nákupných centier, priemyselných projektov, výrobných a skladovacích hál a taktiež bytových projektov, ktoré tvoria jednu zo
základných stavebných štruktúr spoločnosti.
V oblasti technologickej výstavby realizuje projekty súvisiace s distribúciou a
skladovaním produktov ropy a plynu. V tejto oblasti má rozsiahle skúsenosti
s výstavbou líniových stavieb na plynovodoch, ropovodoch a súvisiacej
infraštruktúre ako sú kompresorové stanice, meracie stanice, nádrže
na ropné produkty.