Charakteristika spoločnosti

výroba a predaj syrových výrobkov, prevádzkovanie reštauračného zariadenia(koliba)