Charakteristika spoločnosti

výrobca presných výliskov z technických plastov