synlab slovakia s.r.o

Spoločnosť synlab slovakia patrí do skupiny synlab group, ktorá je lídrom na trhu Európskych laboratórií.

Laboratórna diagnostika je v spoločnosti synlab slovakia s.r.o. postavená na najmodernejších technológiách od renomovaných svetových výrobcov, s použitím certifikovaných diagnostík, zabezpečujúcich rýchle a kvalitné výsledky. Cieľom spoločnosti synlab slovakia s r o. je poskytovať laboratórne služby na základe nových trendov postavených na rýchlo meniacom sa vývoji v oblasti medicíny a laboratórnej diagnostiky a to na základe akreditovaných postupov. Poskytuje široké spektrum vyšetrení 24 hodín denne.


synlab slovakia s.r.o. poskytuje široké spektrum laboratórnych vyšetrení v medicínskych odboroch:
  • klinická biochémia
  • klinická hematológia
  • klinická imunológia a alergiológia
  • klinická mikrobiológia
  • toxikológia
Naši klienti sú lekári, nemocnice, štátne a neštátne zariadenia, ako aj jednotlivci v humánnej a vetertnárnej oblasti.


Aktuálne ponuky práce:
  1. Pracovník príjmu vzoriek

Ponuky spoločnosti e-mailom