1 600 - 1 800 EUR

Vedúci/Vedúca ekonomického oddelenia 1.600-1.800€ Inštitúcia vo verejnom sektore v BA (Ref. č.: VEO354)

Synerta Personnel s.r.o.

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Celková mzda (brutto)
1 600 - 1 800 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

AKO TO VIDIA VAŠI BUDÚCI KOLEGOVIA?
„Ak by aj človek nemal priamo skúsenosť v štátnej organizácii resp. verejnom sektore, zabezpečíme odborné školenie na mieru. Navyše, možnosť osobného odborného rastu cez školenia a konferencie podľa vlastného výberu je vysoko nad štandard aj v porovnaní s komerčnou sférou.“

„Plne si uvedomujeme, že bez šikovných a zanietených ľudí nevieme doťahovať všetky projekty a využívať príležitosti aké máme v našej oblasti či už v zmysle alternatívnych zdrojov, rôznych fondov a možností financovania. Toto je presne pozícia pre takéhoto aktívneho kandidáta.“

„Je to stabilná a zároveň zaujímavá pozícia v naozaj významnej inštitúcii svojho druhu s vyšším zmyslom pre celú spoločnosť.“

„Tento človek by mal byť taká otvorená hlava... samostatne si veci naštudovať, zhodnotiť a potom prísť s možnosťami riešenia.“

VAŠA HLAVNÁ PRACOVNÁ NÁPLŇ:
- komplexne a odborne zabezpečujete ekonomické činnosti a procesy v inštitúcii
- riadite, organizujete a kontrolujete prácu oddelenia ekonomiky a navrhuje efektívne opatrenia pre úzku spoluprácu so všetkými organizačnými zložkami v inštitúcii
- úzko spolupracujete so sekciou ekonomiky príslušného ministerstva a s kontrolnými orgánmi
- navrhujete prijímanie, preraďovanie a uvoľňovanie zamestnancov v rámci oddelenia ekonomiky, určujete pracovné náplne zamestnancom úseku a prerokovávate personálne a mzdové otázky zamestnancov oddelenia s personálnym referátom
- schvaľujete a podpisujete doklady v rozsahu pôsobnosti oddelenia ekonomiky
- dbáte o účelové a hospodárne vynakladanie prostriedkov, vyhodnocujete a kontrolujete ich časové a limitované čerpanie
- predkladáte návrh na zostavenie rozpočtu organizácie pre príslušný rok
- zabezpečujete zostavenie rozpočtu organizácie na základe rozpisu záväzných ukazovateľov na jednotlivé položky
- priebežne sledujete čerpanie mzdových prostriedkov ako záväzného ukazovateľa štátneho rozpočtu a finančných prostriedkov na jednotlivých položkách
- schvaľujete účtovné a pokladničné doklady
- zabezpečujete komplexnú inventarizáciu majetku organizácie a dbáte o riadne hospodárenie so zverenými prostriedkami v správe majetku
- zabezpečujete alebo vyhodnocujete obstarávanie prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov o verejnom obstarávaní a spolupracuje na vypracúvaní súťažných podkladov
- samostatne pripravujete aktualizáciu alebo nové návrhy internej legislatívy pre oblasť ekonomických procesov v inštitúcii, v súlade s platnou legislatívou (smernice, metodické pokyny)
- pripravujete analýzy a prehľady pre potreby štatutára inštitúcie alebo podľa jeho pokynov
- iniciujete systematické odborné vzdelávanie pracovníkov oddelenia ekonomiky prostredníctvom účasti na školeniach a prostredníctvom iných dostupných nástrojov
- spolupracuje so štatutárom inštitúcie pri získavaní alternatívnych zdrojov financovania aktivít alebo rozvojových projektov inštitúcie

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1.600-1.800€ na základe profilu a skúseností kandidáta. Odmena zahŕňa: základnú zložku platu, riadiaci príplatok, a osobný príplatok. Minimálnou základnou zložkou mzdy je trieda určená na základe platových taríf vo verejnom sektore.

Zamestnanecké výhody, benefity

HLAVNÉ VÝHODY PRE VÁS?
- stabilná práca vo významnej inšitúcii s vyšším ako ekonomickým zmyslom pre spoločnosť
- máte možnosť aktívne participovať na rozvoji významnej inštitúcie, jej značky a firemnej kultúry
- vysoko nadštandardné možnosti osobného rastu v zmysle osobného vzdelávania, školení a konferencií podľa vlastného výberu

ALE TIEŽ VÝHODY AKO:
- príjemné a estetické pracovné prostredie
- flexibilný pracovný čas
- týždenný pracovný čas: 37,5 hod.
- poskytovanie 50% hodnoty stravných lístkov aj počas dovolenky
- možnosť účasti na mnohých podujatiach organizovaných touto inštitúciou

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

Štátna správa, verejná správa a samospráva

Samostatná inštitúcia patriaca pod verejný sektor s dlhoročnou históriou a celospoločenským významom vo svojej oblasti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

- optimálne ekonomický smer

Osobnostné predpoklady a zručnosti

POŽADOVANÁ PRAX:
- očakávaná prax je 5-10 rokov, prípadná výnimka je možná a bude posudzovaná individuálne
- predchádzjúca skúsenosť s riadením je výhodou

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
- máte schopnosť pracovať samostatne a riadiť ekonomické oddelenie 
- máte zmysel pre detail, precíznosť a zodpovednosť
- máte systematické myslenie a viete si určiť priority
- ochota a záujem priebežne sa vzdelávať

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI:
- MS Word: pokročilý užívateľ
- MS Excel: pokročilý užívateľ
- MS Outlook: pokročilý užívateľ

OSTATNÉ ZNALOSTI:
- podvojné účtovníctvo: pokročilý
- profesionálny ekonóm/ka, účtovní/čka
- skúsenosť s komplexným spracovaním účtovníctva

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI:
- Angličtina (alebo iný jazyk) nie je podmienkou ale mohla by byť veľmi nápomocná pri riešení medzinárodných možností financovania našich projektov.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Synerta Personnel je personálna agentúra, ktorá je súčasťou Synerta Group. Našim partnerom pomáhame aby mohli byť úspešní cez najvhodnejších ľudí. Jedna z najdôležitejších esencií úspechu je správny výber kandidátov a budúcich členov efektívnych tímov.

Tak ako k našim partnerom, aj k našim kandidátom sa správame vždy fér a zachovávame úplnú diskrétnosť. Aj to nám pomáha budovať si s kandidátmi dôveru a dlhodobý vzťah.

www.SynertaPersonnel.com

Adresa spoločnosti

Synerta Personnel s.r.o.
Grösslingová 50
811 09 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Lubo Homola
Tel.: +421915705070
E-mail: poslať životopis
ID: 3654011   Dátum zverejnenia: 22.5.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1.600-1.800€ na základe profilu a skúseností kandidáta. Odmena zahŕňa: základnú zložku platu, riadiaci príplatok, a osobný príplatok. Minimálnou základnou zložkou mzdy je trieda určená na základe platových taríf vo verejnom sektore.