Charakteristika spoločnosti

Fyzická ochrana majetku a osôb