Hlavný radca, riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (Ref. č.: 2011/1/RVPS DS)

ŠVPS SR

Miesto práce
Korzo Bélu Bertóka 789/3, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď po úspešnom výberovom konaní
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v zmysle platných predpisov - zákon č.400/2009 Z.z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

riadiaca, koncepčná a metodická činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy,
systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na vymedzené územie štátnej správy, kontrolná, inšpekčná a dozorná činnosť,vybavovanie sťažností a petícií vrátane
vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy

Zamestnanecké výhody, benefity

zamestnanie v štátnej správe

Informácie o výberovom konaní

-písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
-kópia vysvedčenia alebo diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
-kópia osvedčenia o získaní atestácie II. stupňa ( prípadne o získaní titulu PhD., CSc. )
-výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
-profesijný štruktúrovaný životopis
-čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
-čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR
-čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR
-čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
-písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do vnútorného výberového konania bude môcť služobný úrad spracovávať podľa zákona č.428/2002 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
-požadované doklady zaslať do 10 dní odo dňa zverejnenia výberového konania, rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke
-na obálke uviesť číslo výberového konania 2011/1/RVPS DS
-prihlásení uchádzači spĺňajúci požiadavky výberového konania obdržia pozvánku na výberové konanie poštou

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

veterinárna medicína , atestácia II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
- pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vysoká miera interaktívnej komunikácie a asertívnych postojov, organizačné a riadiace schopnosti, vyrovnaný postoj k vysokému pracovnému zaťaženiu a schopnosť pracovať a rozhodovať v stresových situáciách, adaptabilnosť v riešení problémov
profesionálne vystupovanie, flexibilita, vyrovnanosť, spoľahlivosť a zmysel pre zodpovednosť
znalosť ústavy SR a zákonov : č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, č. 152/1995Z. z. o potravinách v znení neskorších prepisov, č.400/2009 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých zákonov, z.č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme, z. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a vykonávajúcich predpisov k uvedeným zákonom
znalosť právnych aktov EÚ vo veterinárnej a potravinovej oblasti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

ŠVPS SR
Botanická 17
842 13 Bratislava
http://www.svssr.sk
ID: 1008385   Dátum zverejnenia: 9.3.2011   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v zmysle platných predpisov - zákon č.400/2009 Z.z.