Projektový manažér

Svet zdravia, a.s.

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
základná mzda od 1700 EUR brutto ( naša ponuka môže byť vyššia a môže obsahovať ďalšie formy bonusov, v závislosti od skúseností a profilu kandidáta)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Do nášho dynamického tímu hľadáme Projektového manažéra, ktorý kompletne zastreší rozbeh a realizáciu našich projektov.
Ak máte skúsenosti s komplexným riadením projektov a prax v konsultingu a manažmente môžete sa aj vy stať súčasťou tímu našich špecialistov, ktorí pomáhajú meniť tvár našich nemocníc, či polikliník a zdravotníctva na Slovensku.
Aká by bola Vaša náplň práce a hlavné zodpovednosti?
Komplexné vedenie a podpora realizácie projektov v rámci spoločnosti
• plánovanie projektov
• vedenie projektov
• plánovanie a koordinácia úloh projektového tímu, motivácia ľudí
• vedenie projektov
• reportovanie projektov
• dozor nad implementáciou výsledkov projektov (fixácia zmeny)
Komunikácia s dodávateľmi častí projektov, prenos informácií a požiadaviek na interné prostredie
Komunikácia s dodávateľmi v rámci realizácie projektov
Participácia na tvorbe stratégie spoločnosti
Účasť na poradách vedenia vrcholového vedenie v otázkach projektového riadenia a kontrolingu

Zamestnanecké výhody, benefity

Čo môžete získať navyše?
Možnosť rozvíjať svoju kariéru v zázemí silnej súkromnej spoločnosti, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete zdravotníckych zariadení v strednej Európe.
Príležitosť získať skúsenosť a byť súčasťou úspešných projektov v segmente zdravotníctva v najväčšej sieti nemocníc a polikliník na Slovensku.
Adekvátne finančné ohodnotenie, ročný výkonnostný bonus
Zdravie:
• nadštandardná zdravotná starostlivosť
• program ročnej zdravotnej starostlivosti Pro Care pre Vás i pre Vašich blízkych
• Vitamínové dni
• pravidelný pitný režim
Rodina:
• -Detské letné tábory
• Mikulášske balíčky
• Prvý deň v škole -deň voľna pre Vás a vášho prváčika
• karta Multisport
• Zamestnanecké zľavy a benefity od našich partnerov.
• Spoločenské aktivity, stretnutia a tímbildingy a firemné konferencie
Spolupatričnosť zamestnancov a dobré medziľudské vzťahy.
Mať možnosť zlepšovať tvár slovenského zdravotníctva

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás naša ponuka zaujala, zašlite prosím Váš životopis. Za účelom osobného stretnutia budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o zamestnanie

verzia PIN_HIRING_1.2

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na [email protected] alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.procare.sk a na www.svetzdravia.com

Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť NOVAPHARM, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 768 568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 79634/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v ktorej sa uchádzate o zamestnanie alebo ktorej ste dali výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese [email protected]

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?
Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, titul, podpis, korešpondenčná adresa, pohlavie, údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) na Vašu žiadosť na účel realizácie výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou Vašej účasti vo výberovom konaní na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate. Bez týchto údajov by sme neboli schopní Vás ako uchádzača do procesu výberu zaradiť.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú
- ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,
- ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
- administrácia informácií súvisiacich s výberový konaním na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate,
- určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V Skupine Svet zdravia a Skupine ProCare, ktorej súčasťou je Prevádzkovateľ, sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomický odbor, alebo technický

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2) alebo Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - expert

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Schopnosť samostatného data miningu
Out-of-the-box thninking - Inovatívne myslenie (kreativita)
Samostatnosť a flexibilita
Precíznosť v spracovaní výstupov
Schopnosť analýzy a syntézy neúplných a čiastkových dát
Schopnosť samostatného data miningu a spracovania dát/ získaných poznatkov
Výborné komunikačné znalosti, vo verbálnej ale aj písanej forme (Slovensky jazyk, Anglicky jazyk)
Prezentačné zručnosti - schopnosť zložité veci vysvetliť jednoducho
Pracovná náplň si vyžaduje
Vysoký stupeň sebamotivácie, systematický prístup, schopnosť rozhodovania a prevzatia zodpovednosti za svoje rozhodnutia, schopnosť pozitívne motivovať ľudí k dosahovaniu lepších výkonov, schopnosť správne stanovovať priority, precíznosť, flexibilita, schopnosť zvládať kritické situácie

Kandidát by mal byť skúsený vodič , ochotný príležitostne cestovať v rámci Slovenska

Výhodou sú:
• Praktické skúsenosti s vedením a implementáciou projektov v sieťovej spoločnosti
• Ekvivalent vysokoškolského vzdelania získaný v zahraničí

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Sieť polikliník a nemocníc, ktoré patria do skupiny Penta Hospitals International, nájdete takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. Našou víziou je stať sa prvou voľbou pre pacientov a inšpirovať ostatných, aby zlepšili zdravotníctvo v strednej a vo východnej Európe.
Sme integrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti novej generácie.
Pro Care, a.s. je sieť, ktorú tvorí 12 polikliník. Je vybavená odborníkmi, najmodernejším technickým vybavením a príjemným estetickým prostredím, kde odbornosť a ľudský prístup je vždy na prvom mieste.
Svet zdravia, a.s. je sieťou silných a stabilných regionálnych nemocníc. V súčasnosti spravujeme 17 všeobecných nemocníc v rámci Slovenska, sme tak najväčšou sieťou ústavných zdravotníckych zariadení na Slovensku. Toto unikátne postavenie nás motivuje k neustálemu zlepšovaniu našich služieb, ale i k zvyšovaniu štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti v celoslovenskom meradle. Meníme tvár našich nemocníc, dizajnujeme nové procesy.
Našim pacientom ponúkame dostupnú a vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť, otvorenú komunikáciu, dôveru a oporu v momentoch, keď ju najviac potrebujú.
Rozvíjame dopravnú zdravotnú službu, ako kľúčovú výhodu siete.

www.svetzdravia.com

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Office: Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395
040 11 Košice
http://www.svetzdravia.com
ID: 3465216   Dátum zverejnenia: 7.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   základná mzda od 1700 EUR brutto ( naša ponuka môže byť vyššia a môže obsahovať ďalšie formy bonusov, v závislosti od skúseností a profilu kandidáta)