Poradíme Vám?

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola Guliver Banská Štiavnica

Miesto práce
Andreja Trúchleho Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2022-01-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky
V srdci Slovenska, priamo v jedinečnom meste Banská Štiavnica vznikla základná škola akú Slovensko dosiaľ nevidelo!
Guliver je základná deväťročná škola, ktorá vzdeláva svojich žiakov inovatívnymi a kreatívnymi spôsobmi výučby. Škola poskytuje študentom vysoko nadštandardné prostredie, v ktorom sa cítia príjemne. V každom ročníku je iba jedna trieda, s obmedzeným počtom žiakov.

Čomu veríme?
• V našej škole každé dieťa, ktoré sa chce učiť, dostane možnosť rozvíjať všetky svoje schopnosti a talenty nielen pod vplyvom podnetného a špičkového prostredia, ale najmä pod pôsobením kvalitných, profesionálnych, kreatívnych, láskavých, produktívnych pedagógov.
• Povinnosťou pedagógov je nájsť výnimočnosť a jedinečnosť u detí a tiež rozvíjať a premieňať v ich vedomosti, schopnosti a zručnosti.

Čo chceme dosiahnuť?
• Chceme byť najlepšia škola, ktorá objavila/rozvinula/pripravila a podporila u všetkých detí aj pedagógov ich rast a možnosti uplatnenia sa.
• Absolventi našej školy budú pripravení na reálny život a svet a ich výzvy.

Koho hľadáme?
Pre našu výpravu Guliver hľadáme nadšeného, samo-motivovaného, tvorivého učiteľa, ktorý sa pridá do nášho novovytváraného kvalifikovaného tímu pedagogických pracovníkov.
Naša novovybudovaná základná škola od školského roku 2021/2022, poskytuje nevídané možnosti štúdia, športového rozvoja, umeleckého rozvoja a intelektuálneho rozvoja. Hľadáme kolegov učiteľov, ktorí ich budú chcieť naplno využiť až za hranice našich súčasných predstáv.

Prečo sa Vám bude u nás páčiť?
Sme super moderná úplne nová deväťročná základná škola so špičkovým vybavením a velikánskym areálom s úžasnými možnosťami.
Každý ročník má len jednu triedu, v ktorej máte mimoriadne veľký priestor na poznanie a rozvoj našich/vašich žiakov.
Okrem klasického vyučovacieho procesu podporujeme a rozvíjame aj mimoškolské aktivity, pre ktoré máme pripravené tie najlepšie možné podmienky.
Dopĺňame úplne nový kolektív pedagogických aj nepedagogických kolegov bez predchádzajúcich väzieb a neformálnej hierarchie či zásluhovosti.
Celé vybavenie školy vrátane bazéna, sauny, počítačového vybavenia, foto/video technológií a mnoho ďalšieho je našim učiteľom k dispozícii.
Najmodernejšia školská jedáleň ponúka stravu, ktorá svojou kvalitou a rozmanitosťou vysoko prevyšuje bežné školské štandardy.

Čo očakávame od ideálneho kandidáta?
• Osvojiť si a zvnútorniť filozofiu, ciele a víziu školy.
• Vniesť inovatívne postupy práce, smerovať ich k modernému vzdelávaniu.
• Rozvíjať a pracovať na sebe, tak aby škola bola vždy o krok vpred.
• Byť pružný a schopný reagovať na nové trendy vo vzdelávaní.
• Mať splnené kvalifikačné predpoklady vyplývajúce zo zákona.
• Byť tímovým hráčom.
• Byť zapálený profesionál.
• Učenie nemôže byť pre Vás len práca.

Čo môžete očakávať od nás?
• Skutočnú podporu osobného profesijného rastu.
• Špičkové možnosti didaktického vybavenia na podporu vzdelávacieho procesu.
• Podporu tímovosti, spolupatričnosti a pomoci.
• Nové dizajnové priestorové a koncepčné prostredie.
• Spravodlivé finančné ohodnotenie za nadštandardnú prácu.
• Možnosť ubytovania v tesnej blízkosti školy.
• Možnosť bezplatného využívania športovísk, bazéna a ďalšieho bohatého vybavenia školy.
• Prednostné prijatie vlastných detí do jasieľ, škôlky a školy.
• Zo strany vedenia školy dôsledná metodická, profesná a organizačná pomoc a podpora.
• Vytváranie priestoru na sebarealizáciu v súlade s filozofiou školy.

Čo bude vašou úlohou?
• Vybudovanie a udržiavanie podnetného, pozitívneho, inkluzívneho a bezpečného vyučovacieho prostredia, ktoré rozvíja záujem o vzdelanie.
• Budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov so študentami a kolegami.
• Maximálne využívanie dostupných moderných technológií v učebných postupoch.
• Vyvinúť a publikovať náplň vzdelávania vrátane poznámok, testov a úloh.
• Kontrola a dohľad v triede zaručujúci, že všetci študenti sa učia v bezpečnom a produktívnom prostredí.
• Zorganizovať si zdroje a pomôcky pre výuku a prezentáciu.
• Zadanie personalizovaných pokynov pre každého žiaka povzbudzujúce interaktívne učenie.
• Plánovanie a realizácia vzdelávacích aktivít.
• Starostlivosť o čistotu a poriadok v triede.
• Príprava a distribúcia pravidelných hodnotení žiakov a prospechových kariet.
• Zabezpečenie stretnutí s rodičmi.
• Dokumentácia a hodnotenie progresu jednotlivých žiakov.
• Zadanie a vyhodnotenie domácich úloh, projektov a testov.
• Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a poradách pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy.
• Spracovávanie podkladov podľa pokynov vedenia školy.

Čo ďalej, ak vás naša ponuka zaujala? Čo si máte pripraviť?
Pripravte prosím dva písomné dokumenty:
1. Štrukturovaný životopis
2. V rozsahu maximálne jednej A4 stránky nám stručne priblížte svoju koncepciu učenia, z ktorej zistíme
• Ako učíte?
• Ako štrukturujete hodinu?
• Ako plánujete hodnotiť žiakov?
• Aké pomôcky a prostredie by ste chceli využívať pri edukácii?
• POPUSTITE UZDU SVOJEJ FANTÁZIE

Komu to máte poslať?
Svoj životopis a koncepciu pošlite na mailovú adresu: [email protected]

Čo bude nasledovať?
Podklady každého jedného záujemcu starostlivo preštudujeme. Každého, kto spĺňa naše kritéria pozveme na osobný pohovor.

Inzerujúca spoločnosť

Kontakt

Kontaktná osoba: Adriana Borgulová
Tel.: +421903706583
E-mail: poslať životopis
ID: 4210333  Dátum zverejnenia: 24.11.2021  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.