Charakteristika spoločnosti

Príprava žiakov na povolanie v stavebnych, strojarskych, informačných a marketingových učebnych a študijnych odboroch