Riaditeľ

Súkromná spojená škola European Englilsh School Prešov

Miesto práce
Solivarská 28, Prešov, okres Prešov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-02-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
101

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
a spĺňať kvalifikačné predpoklady:
- na výkon pedagogickej činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odb. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
- kvalifikačný predpoklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady v znení neskorších predpisov
- pedagogická prax minimálne 5 rokov

Ďalšie požiadavky
POŽADOVANÉ DOKLADY
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- štruktúrovaný životopis
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe
- doklad o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
- prihláška do výberového konania

ĎALŠIE POŽIADAVKY
- znalosť príslušnej legislatívy a schopnosť dodržiavať školskú filozofiu
- preukázateľné schopnosti uplatňovania manažérskych funkcií
- schopnosť samostatnej práce s IKT
- komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
- spôsobilosť používať slovenský a anglický jazyk v úradnom jazyku

Prihlášky a požadované doklady s označením
"Výberové konanie SSŠ EES neotvárať" posielajte na adresu:
Európska vzdelávacia agentúra, n.o.
ZRIAĎOVATEĽ
Solivarská 28
080 05 Prešov

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Solivarská 28
Prešov
http://www.sukromnaskola.sk
ID: 3257359   Dátum zverejnenia: 30.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.