Riaditeľ

Súkromná spojená škola Cambridge International School Bratislava-Staré Mesto

Miesto práce
Úprkova 3, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-01-02

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
234

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov;
- vykonanie prvej atestácie;
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe;
- znalosť medzinárodných učebných osnov Cambridge Assessment International
Education vrátane študijných programov IGCSE a A levels.

Ďalšie požiadavky
- občianska bezúhonnosť;
- zdravotná spôsobilosť;
- znalosť všeobecno záväzných právnych predpisov z oblasti školstva;
- aktívna znalosť práce s PC;
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti;
- ovládanie anglického jazyka na úrovni C2;
- ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

- prihláška do výberového konania;
- overené kópie dokladov o vzdelaní;
- štruktúrovaný životopis;
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi;
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti potrebnej na výkon
pedagogickej činnosti;
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
- návrh vlastnej koncepcie rozvoja školy na 5-ročné funkčné obdobie
(max.rozsah 3 strany);
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe
žiadosti;
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte v obálkach označených menom a adresou odosielateľa a nápisom „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu:

Súkromná spojená škola Cambridge International School, Úprkova 3, 811 04 Bratislava

Termín podania prihlášok: do 20. decembra 2017 (do 12,00 h)

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Cambridge International School

Adresa spoločnosti

Súkromná spojená škola Cambridge International School Bratislava-Staré Mesto
Úprkova 3
81104 Bratislava-Staré Mesto
http://www.cambridgeschool.eu
ID: 3256605   Dátum zverejnenia: 29.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.