Charakteristika spoločnosti

Naša škola pripravuje žiakov v oblasti animovanej, filmovej, grafickej, fotografickej, multimediálnej a odevnej tvorby.