Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje viacjazyčné vzdelávanie detí v jazykoch Anglický , Španielsky a Čínsky a odborných predmetoch. Zriadovateľ a školské zariadenie sú licencované ministerstvom školstva pre poskytovanie vzdelávania v cudzích jazykoch. Viac ako 50 percent zamestnancov sú cudzinci vyučujúci v ich rodnom jazyku.