Riaditeľ

Súkromná materská škola Košice-Sídlisko KVP

Miesto práce
Starozagorská 8, Sídlisko KVP
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-06-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
29

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
4. bezúhonnosť,
5. zdravotná spôsobilosť
6. aktívne znalosť anglického jazyka

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie, o ktorom mieste a čase budú informovaní vopred, a to najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami, doručte osobne do Súkromnej materskej školy, alebo poštou na adresu: Súkromná materská škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie RSMŠ – neotvárať!“ Uzávierka prijímania obálok je do 15.05.2019.

Prihlášky doručené po určenom termíne nebudú zaradené do výberového konania.
Prihlášky ku ktorým nebudú priložené doklady požadované v tomto oznámení do začiatku výberového konania nebudú akceptované a vyradia sa.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Kontakt

Kontaktná osoba: Bc. Veronika Hviščová
Tel.: 0911221937
E-mail: poslať životopis
ID: 3641628   Dátum zverejnenia: 10.4.2019  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.