Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnsoť prevádzkuje sezónne stánky s vianočnými ozdobami a dekoráciami v nákupných centrách v Trnave a v Bratislave.