Charakteristika spoločnosti

Konzultačné, poradenské a inžinierské služby pre zahraničných klientov v oblasti energetiky, dopravnej infraštruktúry, atď.