Charakteristika spoločnosti

Strip a.s. sa zaoberá pozdĺžnym a priečnym delením hutného materiálu.

Ponuky práce: STRIP, a.s. Košice

1 - 1 z 1