Obchodný zástupca pre energetické služby

Stredoslovenská energetika, a. s.

Miesto práce
Pri Rajčianke, Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.11.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme aktívneho, kreatívneho, samostatného a cieľavedomého obchodníka orientovaného na energetiku a projektový manažment.

Vašou náplňou práce bude:
• podieľanie sa na implementácii nových produktov a stratégie týkajúcej sa projektov energetickej efektívnosti v rámci celej Slovenskej republiky;
• vyhľadávanie a akvizícia nových obchodných príležitostí v oblasti energeticky efektívnych riešení;
• posudzovanie príležitostí pre investície, produkty, služby a partnerstvá a ich následná realizácia;
• riadenie projektov a spolupráca pri riadení projektov a vypracovanie štúdií ekonomickej návratnosti projektov a ďalších štúdií potrebných na vyhodnotenie a realizáciu projektov;
• vedenie obchodných rokovaní, koordinácia dodávateľských firiem, nastavovanie zmluvných vzťahov s partnermi;
• riadenie projektov a spolupráca pri riadení projektov;
• interná kooperácia s inými oddeleniami spoločnosti (nákup, controlling, financie, marketing, právne,...).

Požiadavky:
• stredoškolské, prípadne vysokoškolské vzdelanie ekonomického, alebo technického zamerania (energetika);
• min. 3-ročná prax na obdobnej pracovnej pozícii;
• reálne obchodnícke, vyjednávacie skúsenosti a zručnosti;
• skúsenosti s energetickým poradenstvom a ekonomickými kalkuláciami (prepočty výhodnosti, návratnosti a financovania energeticky efektívnych riešení);
• znalosť trhu s elektrickou energiou a príslušnej legislatívy súvisiacej s energetickými službami a auditmi (energetické služby, energetická efektívnosť a podobne);
• vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič);
• reporting a s tým potrebná pokročilá úroveň PC znalostí (MS Excel, MS Word a MS Power Point).

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Finálne finančné ohodnotenie bude závisieť od profilu úspešného kandidáta. Základná fixná zložka mzdy bude minimálne v hrubom 1.050 € (FIX) + variabilná zložka mzdy (odmeny naviazané na plnenie výkonnostných cieľov, výsledkov spoločnosti, ako aj ďalšie zložky odmeňovacieho systému spoločnosti).

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť sebarealizácie, naštartovania novej kariéry a odborného rastu;
• podieľanie sa na úspechoch, ako aj rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti;
• motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu;
• služobný automobil, notebook a mobilný telefón;
• celodenná odborná podpora (oficiálne produktové a predajné školenia);
• certifikácia spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s.;
• kultúrne, športové podujatia, teambuildingové, spoločenské akcie a dobrovoľnícke aktivity;
• bohatý sociálny program a príspevky v zmysle sociálneho programu;
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a mnohé iné;
• voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa.

Informácie o výberovom konaní

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU
Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU alebo aspoň krátkeho sprievodného textu, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU na [email protected]

Do predmetu e-mailu uveďte názov pracovnej pozície, na ktorú reagujete.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.10.2019 (ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomika, technika (elektrotechnika a energetika)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• výborné komunikačné, argumentačné, prezentačné schopnosti so silným obchodným úsudkom;
• schopnosť samostatne a komplexne zastrešovať projekty;
• vysoká pracovná morálka, schopnosť vnímania súvislostí mimo zaužívaných postupov;
• analytické myslenie, plánovanie a organizačné schopnosti;
• orientácia na cieľ, schopnosť dotiahnuť úlohy do konca a strategický prístup;
• proklientský prístup a zmysel pre detail;
• odolnosť voči stresu, precíznosť a schopnosť prijať a prevziať zodpovednosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

SKÚSENOSTI, TRADÍCIA, SILNÁ POZÍCIA
Stredoslovenská energetika, a. s. je dodávateľská energetická spoločnosť so sídlom v Žiline, ktorá je súčasťou skupiny SSE Holding. Na trhu pôsobíme už viac95 rokov a sme najväčší dodávateľ energie na strednom Slovensku. V celoslovenskom meradle sa naša spoločnosť nachádza na druhom mieste s trhovým podielom 21 %. Energiu dodávame viac ako 700-tisíc zákazníkom. V súčasnosti za nami stojí silná energetická spoločnosť Energetický a průmyslový holding , a. s. Viac o akcionárskej štruktúre a manažmente spoločnosti sa dočítate na našom webe www.sse.sk.

NIE JE TO LEN O ELEKTRINE
Okrem elektriny dodávame našim zákazníkom od roku 2012 aj plyn. V portfóliu máme však aj ďalšie zaujímavé služby a produkty, ktoré našim zákazníkom pomáhajú mať bezpečný, bezstarostný domov a najmä energeticky efektívnu domácnosť. Zaujíma Vás, čo všetko našim zákazníkom ponúkame? Pozrite si kompletné portfólio produktov a služieb pre jednotlivé segmenty zákazníkov: domácnosti, podnikatelia a organizácie, veľkoodberatelia.

KRÁČAME S DOBOU A REŠPEKTUJEME TRENDY
Trend súčasnosti je využívať energie efektívne a my sa snažíme, aby si túto myšlienku osvojili aj naši zákazníci. Pre podnikateľov, ale aj obce či mestá, realizujeme energeticky efektívne riešenia na mieru, vďaka ktorým znižujú svoje náklady na energie.
Základom šetrenia energií je poznať svoju spotrebu a aj to, ako sa vyvíja v čase. Preto sme pre našich zákazníkov pripravili mobilnú aplikáciu Moja SSE, vďaka ktorej majú energie vo svojej domácnosti pod kontrolou a navyše s nami môžu jednoduchšie komunikovať. Ako prví z energetických spoločností sme vytvorili mobilnú aplikáciu SSE PriceWatch pre špecifické potreby veľkoodberateľov. Svojimi funkcionalitami je jedinečná a umožňuje nonstop sledovanie cien energií na burze aj následný rýchly a efektívny nákup komodít. Zaujíma Vás, ako funguje veľkoobchodná burza s energiami a od čoho vlastne závisí cena energií? Prečítaj si zaujímavé informácie na našom webe www.sse.sk.

SKVELÁ SPOLOČNOSŤ, SKVELÍ ĽUDIA
Vážime si našich zamestnancov aj ich rodiny. Boli sme 5x ocenení ako Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rodinnú politiku a najoriginálnejšie opatrenia. Spomedzi všetkých slovenských energetických firiem sme 3x získali najvyššie ocenenie za efektívne riadenie ľudského kapitálu v sektore energetika. Cena s názvom Leading HR Organisation je udeľovaná spoločnosťou PricewaterhouseCoopers. Získali sme ocenenie Via Bona ako Inšpiratívna firma a AICO GRAND PRIX za podnikové médium roka v kategórii Offline – printové médiá, brožúry, letáky.
Až štvrtina našich kolegov sú študenti vysokej školy a pracujú u nás ako brigádnici alebo začali svoju kariéru u nás ako absolventi škôl. Realizovali sme medzinárodný projekt ERAZMUS pre stredoškolákov a aktívne spolupracujeme s vysokými a strednými školami.
Investujeme do vzdelávania, realizujeme workshopy a sme súčasťou projektov, ktoré posúvajú našu spoločnosť do energetických výšin.
Najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi! 
V našej spoločnosti sme jeden veľký tím a spoločne si užívame množstvo firemných aktivít, ako aj kultúrne akcie pre našich zamestnancov či ich rodinných príslušníkov. Spájame sa a spoznávame na teambuildingoch. Pridajte sa do nášho tímu a názvy akcií ako Deň energetikov, Vítanie jari, Rodinný deň, Letné športové hry nebudú len slová, ale reálne zážitky a zábava.

NIE JE NÁM TO JEDNO
Ak ide o pomoc iným, radi priložíme ruku k dielu, nielen finančne, ale aj osobne. Podporujeme rôzne aktivity charitatívneho charakteru, ale makáme aj v rámci vylepšovania ekologickej kondície nášho okolia a regiónu. Viac o našich dobrovoľníckych aktivitách sa dočítate na našom webe www.sse.sk.

Adresa spoločnosti

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
https://www.sse.sk

Kontakt

ID: 3781003   Dátum zverejnenia: 7.10.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Finálne finančné ohodnotenie bude závisieť od profilu úspešného kandidáta. Základná fixná zložka mzdy bude minimálne v hrubom 1.050 € (FIX) + variabilná zložka mzdy (odmeny naviazané na plnenie výkonnostných cieľov, výsledkov spoločnosti, ako aj ďalšie zložky odmeňovacieho systému spoločnosti).