Asistent riaditeľa divízie financie a služby

Stredoslovenská energetika, a. s.

Miesto práce
Pri Rajčianke, Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
16.09.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme kandidáta s asertívnym, ústretovým a korektným prístupom, pre ktorého je diskrétnosť a dodržiavanie etiky, či legislatívy samozrejmosťou.
Pracovná pozícia vyžaduje spoľahlivý a zodpovedný prístup k práci a zadaným úlohám. Úspešný kandidát je dôsledný, precízny a samostatný. Je pre nás dôležité, aby pre kandidáta boli prirodzené organizačné a vynikajúce komunikačné zručnosti.
Privítali by sme kandidáta, ktorý by v prípade úspechu vo výberovom konaní mohol v priebehu septembra si postupne prevziať agendu.

Vašou náplňou práce bude:
• príprava a spracovanie podkladov pre riaditeľa divízie;
• v koordinácii s riaditeľom divízie spracovanie návrhov materiálov do porád výkonného vedenia a výkonných orgánov;
• koordinácia administratívnych a pracovných činností riaditeľa divízie a podporných činností pre všetky organizačné jednotky na divízii;
• spolupráca pri tvorbe pracovného programu riaditeľa divízie;
• plánovanie pracovného programu, vedenie termínovníka úloh a koordinácia časového spracovania úloh;
• sústreďovanie a spracovanie písomností, informácií a podkladov pre činnosť riaditeľa divízie;
• zapisovateľská činnosť na poradách divízie, príjem, evidencia a distribúcia prijatej a odoslanej pošty na divízii;
• príprava a koordinácia porád, interných a externých stretnutí, komunikácia s interným a externým prostredím;
• spracovanie a vyúčtovanie cestovných príkazov riaditeľa divízie pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách a činnosti súvisiace s organizovaním pracovných ciest;
• ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného.

Požiadavky:
• reálne skúsenosti na obdobnej pracovnej pozícii so samostatnou prípravou podkladov a materiálov;
• úplné stredoškolské, prípadne vysokoškolské vzdelanie;
• schopnosť komunikácie v anglickom jazyku na úrovni mierne pokročilý (písomná komunikácia);
• vodičský preukaz skupiny B - aktívny vodič;
• MS Word a MS Excel na pokročilej užívateľskej úrovni so schopnosťou zaučenia sa do ďalších informačných systémov;
• výhodou predošlé základné skúsenosti v SAPe (spracovanie žiadostí, objednávok a faktúr).

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Základná fixná hrubá mzda vo výške € 748,- + variabilná cieľová kvartálna odmena vo výške 20 % + ďalšie zložky mzdy odmeňovacieho systému.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkame Vám:
• možnosť sebarealizácie, naštartovania novej kariéry a odborného rastu;
• podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti;
• motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu;
• podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji (komunikačné, predajné školenia, mentoring a kaučing);
• kultúrne, športové podujatia, teambuildingové, spoločenské akcie a dobrovoľnícke aktivity;
• bohatý sociálny program a príspevky v zmysle sociálneho programu;
• 13. a 14. plat, ročné odmeny naviazané na ekonomické ukazovatele a kondíciu spoločnosti;
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie;
• voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce;
• stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca.

Informácie o výberovom konaní

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU
Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu, spolu s MOTIVAČNÝM LISTOM. Dokumenty, prosím, zašlite v slovenskom jazyku na [email protected] Do predmetu e-mailu uveďte názov pracovnej pozície, na ktorú reagujete.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.9.2019 (ostáva ešte 38 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• výborné komunikačné zručnosti, reprezentatívne vystupovanie a kultivovaný prejav;
• profesionálny, asertívny, ústretový a korektný prístup;
• záujem odborného rastu - nielen v oblasti financií a ekonomiky;
• schopnosť pracovať samostatne a vysporiadania sa so stresom a tlakom.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

SKÚSENOSTI, TRADÍCIA, SILNÁ POZÍCIA
Stredoslovenská energetika, a. s. je dodávateľská energetická spoločnosť so sídlom v Žiline, ktorá je súčasťou skupiny SSE Holding. Na trhu pôsobíme už viac95 rokov a sme najväčší dodávateľ energie na strednom Slovensku. V celoslovenskom meradle sa naša spoločnosť nachádza na druhom mieste s trhovým podielom 21 %. Energiu dodávame viac ako 700-tisíc zákazníkom. V súčasnosti za nami stojí silná energetická spoločnosť Energetický a průmyslový holding , a. s. Viac o akcionárskej štruktúre a manažmente spoločnosti sa dočítate na našom webe www.sse.sk.

NIE JE TO LEN O ELEKTRINE
Okrem elektriny dodávame našim zákazníkom od roku 2012 aj plyn. V portfóliu máme však aj ďalšie zaujímavé služby a produkty, ktoré našim zákazníkom pomáhajú mať bezpečný, bezstarostný domov a najmä energeticky efektívnu domácnosť. Zaujíma Vás, čo všetko našim zákazníkom ponúkame? Pozrite si kompletné portfólio produktov a služieb pre jednotlivé segmenty zákazníkov: domácnosti, podnikatelia a organizácie, veľkoodberatelia.

KRÁČAME S DOBOU A REŠPEKTUJEME TRENDY
Trend súčasnosti je využívať energie efektívne a my sa snažíme, aby si túto myšlienku osvojili aj naši zákazníci. Pre podnikateľov, ale aj obce či mestá, realizujeme energeticky efektívne riešenia na mieru, vďaka ktorým znižujú svoje náklady na energie.
Základom šetrenia energií je poznať svoju spotrebu a aj to, ako sa vyvíja v čase. Preto sme pre našich zákazníkov pripravili mobilnú aplikáciu Moja SSE, vďaka ktorej majú energie vo svojej domácnosti pod kontrolou a navyše s nami môžu jednoduchšie komunikovať. Ako prví z energetických spoločností sme vytvorili mobilnú aplikáciu SSE PriceWatch pre špecifické potreby veľkoodberateľov. Svojimi funkcionalitami je jedinečná a umožňuje nonstop sledovanie cien energií na burze aj následný rýchly a efektívny nákup komodít. Zaujíma Vás, ako funguje veľkoobchodná burza s energiami a od čoho vlastne závisí cena energií? Prečítaj si zaujímavé informácie na našom webe www.sse.sk.

SKVELÁ SPOLOČNOSŤ, SKVELÍ ĽUDIA
Vážime si našich zamestnancov aj ich rodiny. Boli sme 5x ocenení ako Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rodinnú politiku a najoriginálnejšie opatrenia. Spomedzi všetkých slovenských energetických firiem sme 3x získali najvyššie ocenenie za efektívne riadenie ľudského kapitálu v sektore energetika. Cena s názvom Leading HR Organisation je udeľovaná spoločnosťou PricewaterhouseCoopers. Získali sme ocenenie Via Bona ako Inšpiratívna firma a AICO GRAND PRIX za podnikové médium roka v kategórii Offline – printové médiá, brožúry, letáky.
Až štvrtina našich kolegov sú študenti vysokej školy a pracujú u nás ako brigádnici alebo začali svoju kariéru u nás ako absolventi škôl. Realizovali sme medzinárodný projekt ERAZMUS pre stredoškolákov a aktívne spolupracujeme s vysokými a strednými školami.
Investujeme do vzdelávania, realizujeme workshopy a sme súčasťou projektov, ktoré posúvajú našu spoločnosť do energetických výšin.
Najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi! 
V našej spoločnosti sme jeden veľký tím a spoločne si užívame množstvo firemných aktivít, ako aj kultúrne akcie pre našich zamestnancov či ich rodinných príslušníkov. Spájame sa a spoznávame na teambuildingoch. Pridajte sa do nášho tímu a názvy akcií ako Deň energetikov, Vítanie jari, Rodinný deň, Letné športové hry nebudú len slová, ale reálne zážitky a zábava.

NIE JE NÁM TO JEDNO
Ak ide o pomoc iným, radi priložíme ruku k dielu, nielen finančne, ale aj osobne. Podporujeme rôzne aktivity charitatívneho charakteru, ale makáme aj v rámci vylepšovania ekologickej kondície nášho okolia a regiónu. Viac o našich dobrovoľníckych aktivitách sa dočítate na našom webe www.sse.sk.

Adresa spoločnosti

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
https://www.sse.sk

Kontakt

ID: 3734498   Dátum zverejnenia: 7.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Základná fixná hrubá mzda vo výške € 748,- + variabilná cieľová kvartálna odmena vo výške 20 % + ďalšie zložky mzdy odmeňovacieho systému.