Elektromontér

Stredoslovenská energetika, a. s.

Mzdové podmienky (brutto)
993 EUR/mesiacvýkonnostná kvartálna odmena 20 % (pri 100 % plnení cieľov 594 €), 13. a 14. mzda vo výške 56 %, príplatky nad rámec Zákonníka práce a ďalšie zložky odmeňovacieho systému v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy (príplatky za prácu vo výškach...)
Miesto práce
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Táto pracovná pozícia je vhodná pre kandidáta, ktorý má technické myslenie, je manuálne zručný, fyzicky zdatný a pre ktorého práca v exteriéri nebude prekážkou. Miestom výkonu práce je prevažne pridelený región s možnosťou výskytu občasných týždenných cyklov, tzv. "týždňoviek" v rámci Slovenskej republiky.

Pre uvedenú pracovnú pozíciu obsadzujeme jedno pracovné miesto s výkonom práce v regióne Banská Bystrica a jedno pre región Žilina.

Dôležitou požiadavkou je úplne stredoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania (silnoprúdová technika) a odborná spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. § 21. Prípadnú prepadnutú platnosť osvedčenia Vám zabezpečíme.
Výhodou, avšak nie podmienkou, je vodičské oprávnenie skupiny C a T. Ostatné oprávnenia nevyhnutne potrebné k výkonu práce (viazač bremien, práca vo výškach a pod.) zabezpečíme v našej réžii.

Vašou náplňou práce bude:
• výkon manuálnych elektromontážnych, stavebných prác a prác vo výškach pod dohľadom; alebo dozorom v rozsahu odbornej a zdravotnej spôsobilosti a v zmysle technickej dokumentácie;
• montáž káblových a vzdušných vedení, montáž rozvodní;
• výkon NN a VN prác;
• obsluha strojov a zariadení;
• zodpovednosť za vykonanú prácu z pohľadu kvality a bezpečnosti práce;
• dodržiavanie predpisov BOZP, PO a Bezpečnostných pracovných postupov;
• pomocné stavebné, výkopové a manuálne práce;
• vedenie motorových vozidiel v zmysle platných oprávnení vodičských preukazov;
• plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynu nadriadeného.

Pracovnú ponuku obsadzujeme pre našu sesterskú spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o., ktorej činnosť zahŕňa montáž, údržbu, rekonštrukciu a opravy elektrotechnických zariadení bez obmedzenia napätia. Bližšie informácie nájdete na www.eem.sk

Zamestnajte sa u nás a získate

Ponúkame Vám:
• fyzickú prácu v exteriéri - lebo práve práca vonku je pre niektorých "to pravé orechové";
• 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
• motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
• voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
• odmeny v závislosti od pracovného výkonu (dochádzka, vedenie motorového vozidla, či iné);
• 13. a 14. mzda vo výške 56 %;
• kultúrne, športové podujatia, teambuildingové, spoločenské akcie a dobrovoľnícke aktivity;
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
• možnosť sebarealizácie, naštartovania novej kariéry a odborného rastu;
• príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi);
• stravné plne hradené zo strany zamestnávateľa.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• technické myslenie a manuálna zručnosť
• vysoké pracovné nasadenie, zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť a precíznosť
• samostatnosť a schopnosť rýchlej adaptácie sa na nové podmienky
• schopnosť pracovať pod tlakom a stresom, ako práce v extrémnych podmienkach

Informácie o výberovom konaní

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU alebo aspoň krátkeho sprievodného textu, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU na [email protected]

Do predmetu e-mailu uveďte názov pracovnej pozície, na ktorú reagujete.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.


SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) pri spracúvaní Vašich osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, IČO: 36 412 767, zapísaná v OR OS ZA, oddiel: Sro, vl. č. 68203/L.


Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: Stredoslovenská energetika, a. s., poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: https://eem.sk/, v časti Ochrana osobných údajov.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected], resp. na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontakt

ID: 3583390  Dátum zverejnenia: 10.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 993 EUR/mesiac