Elektromontér BB

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Miesto práce
Banskobystrický kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiac+ VARIABILNÁ ZLOŽKA MZDY : výkonnostná prémia vyplácaná mesačne (max 12% zo základnej mzdy) + Ročná odmena (60% zo zákl.mzdy) a Vianočná mzda (60% zo zákl. mzdy) v zmysle kolektívnej zmluvy + iné príplatky a benefity. Priemerná mesačná mzda po napočítaní všetkých zložiek mzdy je 1 330 EUR brutto / mesiac.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Radi by ste pôsobili v energetickom sektore a pracovali v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. so 100 ročnou tradíciou a učili sa od tých najlepších ? Nezľaknete sa práce, disciplíny, zlých poveternostných podmienok, výšky a týždňových turnusov ? Ste fyzicky zdatný a zdoláte aj tie najťažšie prekážky lebo ste srdcom elektromontér ? Práve Vás hľadáme do našej spoločnosti. Tak neváhajte a reagujte na inzerovanú ponuku.

Dovoľujeme si Vás informovať, že miesto výkonu práce je obvykle v okolí Banskej Bystrice. V prípade prác mimo miesta výkonu práce je zamestnanec vyslaný na týždňový turnus v rámci pôsobnosti spoločnosti. Ubytovanie je zabezpečované našou spoločnosťou. Obsadzované pracovné miesto je na divízii Stavebnomontážna činnosť.

MZDA:
• Základná mesačná mzda: 1 100 EUR brutto
• VARIABILNÁ ZLOŽKA MZDY:
výkonnostná prémia max 12% z tarifnej triedy vyplácaná mesačne (podlieha splneniu cieľov - individuálnych a kolektívnych)
Ročná mzda - 60% zo základnej mzdy
Vianočná mzda - 60% zo základnej mzdy
príplatok za nadčasy (v prípade, že je potrebné prácu v ten deň dokončiť)
ostatné príplatky (napr.: za prácu vo výškach, príplatok za sťažené prostredie, atď.)

NÁPLŇ PRÁCE:
• výkon elektromontážnych prác na zariadeniach VVN, VN a NN v rozsahu svojej kvalifikácie
• výkon prác vo výškach na zariadeniach VVN, VN, NN
• zabezpečovanie technických parametrov stavby určených projektom, platnými normami a predpismi
• zodpovednosť za vykonanú prácu z pohľadu kvality a rovnako aj bezpečnosti práce
• zabezpečovanie ochrany zvereného majetku, nástrojov, náradia a osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP)
• používanie OOPP, bezpečných pracovných postupov a BOZP
• účasť na odstraňovaní havárií a kalamít v rozsahu určenom nadriadeným
• plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynov nadriadeného
• v rámci pracovného zaradenia je možnosť získania ďalších elektrotechnických spôsobilostí

POŽIADAVKY:
• znalosť Vyhlášky 147/2013 Z.z.
• odborná spôsobilosť podľa Vyhlášky č.508/2009 min. §21
• znalosť problematiky výstavby líniových energetických stavieb
• preukaz pre výkon práce vo výškach - výhodou
• preukaz viazača bremien - výhodou
• preukaz obsluhy vysokozdvižných plošín, pilčík, PPN – výhodou
• vodičský preukaz sk. B, BE, C, T – výhodou

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• zodpovednosť
• dodržiavanie pracovnej disciplíny
• fyzická zdatnosť
• flexibilita a vysoké pracovné nasadenie
• samostatnosť

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY
• cestovné náhrady
• diéty pri týždňových turnusoch & stravné lístky
• 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
• príspevok pri narodení dieťaťa
• príspevok na predškolské zariadenia
• príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• rozvojové školenia

Zamestnanecké výhody, benefity

• cestovné náhrady
• diéty pri týždňových turnusoch
• príplatok za nadčasy (v prípade, že je potrebné prácu v ten deň dokončiť)
• ostatné príplatky (napr.: za prácu vo výškach, príplatok za sťažené prostredie, atď.
• 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti
• príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• stravné lístky
• príspevok na predškolské zariadenia
• príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku na uvedené kontaktné údaje:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate "Elektromontér BB".

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk .

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

elektrotechnika

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Kontakt

ID: 4696651  Dátum zverejnenia: 4.12.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 100 EUR/mesiac