Nákupca

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Miesto práce
Žilina, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.11.2023 príp. dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 280 EUR/mesiac+ Variabilná zložka mzdy = 1. Výkonnostná prémia vyplácaná kvartálne (max 12% / mes.) + 2. Ročná odmena (60% zo zákl.mzdy) + 3. Vianočná mzda (60% zo zákl.mzdy) v zmysle kolektívnej zmluvy + iné benefity. Priemerná mesačná mzda je 1 560 EUR brutto. Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

POŽIADAVKY:
• vysokoškolské vzdelanie / úplne stredoškolské
• zameranie: nákup / logistika / ekonomické príp. technické vzdelanie
• prax: 5 rokov
• prax nákupcu výhodou
• vodičský preukaz sk. B

ODBORNÉ ZNALOSTI:
• skúsenosť s obchodnými rokovaniami a vyjednávaním
• orientácia na dodávateľskom trhu (vyhľadávanie v databázach firiem,....)
• znalosť nákupných techník

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI – POUŽÍVATEĽ:
• MS Office 365 – mierne pokročilý
• SAP (MM Modul) – základy

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
• Anglický jazyk – A2_základy

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• analytické myslenie
• samostatnosť
• odolnosť voči stresu, schopnosť pracovať pod tlakom
• komunikatívnosť
• spoľahlivosť a dôslednosť
• aktívny prístup k práci a riešeniu problémov
• adaptabilita
• diskrétnosť

POPIS PRÁCE:
• Uskutočňovanie výberových konaní a prieskumu trhu v pridelených komoditách vrátane rokovaní s dodávateľmi.
• Vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s obstarávaním (príprava zmlúv, vytváranie objednávok v IS SAP, sledovanie plnenia, tvorba podkladov pre ročný plán nákupu a pod.).
• Vykonávanie administratívnych činností (inventarizácia objednávok, zmlúv, príprava podkladov k reportom, sledovanie požiadaviek a vytváranie podkladov pre plánovanie nákupu a pod.).
• Získavanie informácie o kvalite zabezpečeného sortimentu, komunikovanie s dodávateľmi a riešenie reklamácií.
• Zodpovednosť za tvorbu stratégie pre pridelené komodity a vyhľadávanie nových dodávateľov.
• Sledovanie požiadaviek a vytváranie podkladov pre plánovanie nákupu.
• Administratívne činností súvisiace s výkonom činností na pracovnom mieste.
• Plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynov nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

* 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
* príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
* stravné lístky
* príspevok na predškolské zariadenia
* príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku do 10.10.2023 na uvedené kontaktné údaje:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk .

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Kontakt

ID: 4668624  Dátum zverejnenia: 26.9.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 280 EUR/mesiac