Technik pre typizáciu a unifikáciu

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Miesto práce
Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 475 EUR/mesiacVARIABILNÁ ZLOŽKA MZDY: Výkonnostná prémia vyplácaná kvartálne (max 12% zo základnej mzdy) + Vianočná mzda (60% zo zákl. mzdy) + ročná odmena vo výške 60 % zo základnej mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy + benefity. Priemerná mesačná mzda po napočítaní všetkých zložiek mzdy je 1 800 € brutto.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• sumarizácia technických podkladov, odborné konzultácie a príprava technických štandardov (TŠ) distribučných komodít pre výberové konania
• odborná spolupráca a technické vyhodnocovanie distribučných komodít, v súlade s požiadavkami schválenými v TŠ
• vypracovanie, aktualizácia, úprava a zodpovednosť za podnikový Katalóg schválených prvkov a funkčných celkov (KPFC) pre distribučné siete (DS) SSD
• zabezpečovanie pravidelných technických auditov distribučných komodít dodávaných do skladov a komodít nainštalovaných v DS
• vypracovanie nezávislých analýz stanovenej skupiny distribučných komodít
• vytváranie, spolupráca, schvaľovanie a zavedenie technickej dokumentácie divízie Energetické aktíva do systému spoločnosti
• riešenie technickej normalizačnej činnosti s odbornými zložkami, zamerané na kvalitu distribučných komodít
• členstvo v odborných komisiách, predkladanie technických materiálov
• organizovanie odborných prezentácií a zabezpečovanie konzultácií s výrobcami a dodávateľmi distribučných komodít, následná komunikácia a technické poradenstvo v spoločnosti
• riešenie problematiky environmentálnej politiky z technického pohľadu
• plnenie operatívnych úloh podľa pokynu nadriadeného

Zamestnanecké výhody, benefity

• 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti
• príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• stravné lístky
• príspevok na predškolské zariadenia
• príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku najneskôr do 29.11.2023 na uvedené kontaktné údaje:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate "Technik pre typizáciu a unifikáciu".

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk .

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

elektrotechnika (silnoprúd), elektroenergetika

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

POŽIADAVKY:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na elektrotechniku
• odborná spôsobilosť v elektrotechnike min. § 21 v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
• vodičský preukaz sk. B
• prax v danej oblasti 3 roky

ODBORNÉ ZNALOSTI:
• znalosť príslušných zákonov, vyhlášok, nariadení vlády a STN, EN, IEC, ISO noriem
• všeobecný prehľad o distribučných prvkoch a technológiách na všetkých napäťových úrovniach
• poznatky v trendoch rozvoja prvkov a technológií v distribučných sieťach

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI :
• MS Office – pokročilý

JAZYKOVÉ ZNALOSTI :
• anglický jazyk – stredne pokročilý

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• technické a praktické myslenie
• organizačné schopnosti
• samostatnosť
• komunikačné zručnosti
• spoľahlivosť
• zodpovednosť
• asertívne správanie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Jakubesová
E-mail: poslať životopis
ID: 4629013  Dátum zverejnenia: 15.11.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 475 EUR/mesiac