Data scientist

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Miesto práce
Žilina, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.7. alebo dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 751 EUR/mesiac+ VARIABILNÁ ZLOŽKA MZDY od 1.7.2023: výkonnostná prémia vyplácaná kvartálne (max 12% / mes.) + Ročná odmena (60% zo zákl.mzdy) + Vianočná mzda (60% zo zákl.mzdy) v zmysle kolektívnej zmluvy + iné benefity. Priemerná mesačná mzda = 2 136 EUR brutto. Naša ponuka je pre data scientist juniora a môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe (seniornejší kandidát). Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Chceš sa venovať dátovej vede na strednom Slovensku bez nutnosti cestovať do Bratislavy alebo zahraničia?
Baví Ťa skúmanie zaujímavých, rozmanitých a objemných dát a riešenie vzrušujúcich dátových problémov?
Chceš v dátach objavovať nové poznatky a hľadať v nich nielen odpovede, ale aj otázky?
Nebojíš sa obtiažnych, ale dosiahnuteľných výziev za účelom zvyšovania efektivity a kvality poskytovaných služieb?
Chceš sa podieľať na modernizácii a digitálnej transformácii firmy, zavádzaní machine learningu a umelej inteligencie?

Hľadáme talentovaných kolegov
• pre ktorých sú dáta srdcovou záležitosťou
• ktorí možno nespĺňajú všetky naše požiadavky, ale sú ochotní a schopní dosiahnuť v práci s dátami majstrovstvo
• ktorí sa tešia na inovatívnu prácu v oblastiach ako fraud, churn, prediktívna údržba, detekcia anomálií, odhaľovanie koreňovej príčiny a pod.
• ktorí si uvedomujú rastúci význam elektrickej energie prejavujúci sa napr. v elektromobilite či fotovoltike
• ktorí dobre poznajú sami seba, svoje silné a slabé stránky a najmä zdroje svojej motivácie
• ktorí nepovažujú preferenciu dávania nad braním za prežitok
• ktorí túžia po zmysluplnej pracovnej náplni a stabilnom pracovnom mieste v dátovo-riadenej spoločnosti

Vašou úlohou bude analyzovať dáta, objavovať v nich nové poznatky, testovať hypotézy a interpretovať výsledky.

Práca z domu je možná po dohode.

POŽIADAVKY:
• vysokoškolské vzdelanie v Dátovej vede, Informatike, Štatistike, Hospodárskej informatike, Matematike alebo príbuzných odboroch
• prax popri štúdiu výhodou, pozícia vhodná aj pre absolventa

ODBORNÉ ZNALOSTI:
• programovací jazyk „R“ – mierne pokročilý
• programovací jazyk Python – mierne pokročilý
• SQL – mierne pokročilý
• MS Office – pokročilý
• všeobecný prehľad v štatistike
• anglický jazyk - pokročilý

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• vášeň pre dáta
• orientácia na výsledky
• kreativita
• prezentačné schopnosti
• časový manažment a schopnosť pracovať na viacerých projektoch súčasne
• iniciatíva a samostatnosť
• zodpovednosť
• vytrvalá zvedavosť a ochota stále sa učiť nové veci
• schopnosť rýchlo získať odborné znalosti o energetike
• technické, ekonomické, analytické a kritické myslenie
• schopnosť vystihnúť hlavnú myšlienku na krátkom priestore
• predvídavosť
• tímový duch a ochota pomáhať kolegom
• precíznosť
• záujem o prekonávanie prekážok
• bezúhonnosť

POPIS PRÁCE:
• Základné dátové modelovanie
• Vytváranie základných skriptov v dátových programovacích jazykoch
• Transformácia dát
• Výber prediktorov
• Výber techník a algoritmov
• Dokumentácia použitých algoritmov a ich úspešnosti
• Vedenie knižnice algoritmov so základnými parametrami ich použitia ako súčasť firemného know-how.
• Archivácia výsledkov a postupov v podobe lessons learned
• Naštudovanie zámeru a potrebných dát každej úlohy pridelenej tímu a odovzdanie koncentrovaných základných informácií ostatným členom tímu
• Vytváranie základných vizualizácií dátových zistení
• Prezentácia výsledkov dátovej analytiky
• Interpretácia zistení za účelom vyvodenia opatrení a prijatia rozhodnutí
• Štatistické testovanie hypotéz
• Vyhodnocovanie presnosti výstupov a ich porovnávanie s cieľmi
• Zvyšovanie rýchlosti výpočtov pomocou efektívnejšieho kódu
• Tvorba koncepčných dátových modelov
• Podieľanie sa na optimalizácii a digitalizácii prenosovej sústavy
• Sledovanie aktuálnych technologických trendov.

Zamestnanecké výhody, benefity

* 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
* podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti
* príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
* stravné lístky
* príspevok na predškolské zariadenia
* príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku najneskôr do 23.5.2023 na uvedené kontaktné údaje:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk .

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Kontakt

ID: 4570746  Dátum zverejnenia: 9.5.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 751 EUR/mesiac