Rozpočtár

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Miesto práce
Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 220 EUR/mesiacFIX: od 1 220 € brutto/mesiac VARIABILNÁ ZLOŽKA MZDY: výkonnostná prémia vyplácaná kvartálne (max 12% zo základnej mzdy) + Vianočná mzda (60% zo zákl. mzdy) + ročná odmena (60% zo zákl. mzdy) v zmysle kolektívnej zmluvy + benefity. Priemerný mesačný príjem po napočítaní všetkých zložiek mzdy je 1 488 € brutto.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

POŽIADAVKY:
• úplne stredoškolské vzdelanie
• zameranie: elektrotechnika - silnoprúd
• prax: 2 roky
• vodičský preukaz sk. B

ODBORNÉ ZNALOSTI:
• Odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. minimálne §22
• Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI – POUŽÍVATEĽ:
• MS Office – pokročilý
• Cenkros+ – pokročilý

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
• Anglický jazyk – A2_základy

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• zodpovednosť a kvalita vykonanej práce
• koncepčný a analytický pohľad na prácu
• otvorenosť k zmenám
• samostatnosť
• komunikačné zručnosti
• schopnosť riešiť problémy

POPIS PRÁCE:
• Vypracovanie rozpočtov pre realizačnú fázu investičnej výstavby v spolupráci so sekciou Výroba pre napäťovú úroveň VN a NN.
• Vypracovanie rozpočtov projektov pre prípravnú fázu investičnej výstavby v spolupráci s tímom Projekty.
• Oboznámenie sa s príslušnou dokumentáciou a následná v obhliadka v teréne.
• Vypracovanie zadaní pre nacenenie subdodávok materiálov, prác a služieb.
• Odsúhlasovanie a kontrola nezhôd v projektových dokumentáciách z pohľadu cien, materiálu, montážnych prác, technického riešenia.
• Vypracovanie dodatkov v zmysle schválených zmien.
• Odsúhlasenie výstupu materiálových komponentov v rozpočtovom programe so SAP ERP.
• Administratívne činností súvisiace s výkonom činností na pracovnom mieste.
• Plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynov nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

* 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
* podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti
* príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
* stravné lístky
* príspevok na predškolské zariadenia
* príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku najneskôr na uvedené kontaktné údaje do 09.10.2023:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate: "ROZPOČTÁR".

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať iba nami vybraných uchádzačov.

V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, prípadne rozhovor v online priestore, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

elektrotechnika (silnoprúd)

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Kontakt

ID: 4543668  Dátum zverejnenia: 25.9.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 220 EUR/mesiac