Zámočník / Strojník

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Miesto práce
Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.11.2020
Mzdové podmienky (brutto)
809 - 1 030 EUR/mesiacvrátane výkonnostnej prémie, ktorá je vyplácaná mesačne (max 18% / mes.) + Dovolenková a Vianočná mzda (56%) v zmysle kolektívnej zmluvy + iné benefity

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

POŽIADAVKY:
• stredné odborné vzdelanie - zameranie: ZÁMOČNÍK, STROJNÍK
• požadovaná prax: 3 roky
• vodičský preukaz skupiny: B, C, T, E

ODBORNÉ ZNALOSTI:
• zámočník, strojár
• obsluha stavebných strojov - HYDRAULICKÁ RUKA ALEBO RÝPADLO - NAKLADAČ

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• zodpovednosť
• samostatnosť
• psychická spôsobilosť
• práca v kolektíve
• fyzická zdatnosť

POPIS PRÁCE:
• vykonávanie zámočníckych prác, prác s kovmi a zváračských prác
• obsluha montážnych technologických zariadení (BRZDA, NAVIJAK NA MONTÁŽ VODIČOV A KÁBLOV, PODTUNELOVACIE ZARIADENIE, MOTOROVÉ A ELEKTRICKÉ NÁRADIE)
• vedenie vozidiel, obsluha strojov a zariadení, uzávierky pridelených strojov - zodpovednosť za pridelené zariadenia
• vykonávanie stavebnomontážnych prác v rozsahu svojej kvalifikácie - určené nadriadeným zamestnancom
• zabezpečenie ochrany zvereného majetku, nástrojov a náradia, vizuálna kontrola ich stavu pred použitím, návrh na ich opravu, vyradenie a doplnenie, kontrola platnosti revízii elektrického ručného náradia a osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP)
• použitie a zabezpečenie používania OOPP, bezpečných pracovných postupov a BOZP
• dodržiavanie prevádzkových predpisov pridelených zariadení
• držanie pohotovosti podľa ročného rozpisu
• zabezpečenie technických parametrov stavby určené projektom, platnými normami a predpismi
• vykonávanie administratívnych činností súvisiacich s výkonom činností na pracovnom mieste
• účasť na odstraňovaní havárií, kalamít v rozsahu určenom nadriadeným pracovníkom
• plnenie operatívnych úloh podľa pokynu nadriadeného

Zamestnanecké výhody, benefity

* 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
* podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti
* príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
* stravné lístky
* príspevok na predškolské zariadenia
* príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku najneskôr do 23.9.2020 na uvedené kontaktné údaje:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate "Zámočník / Strojník“.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk .

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

zámočník, strojník

Vodičský preukaz

B, C, E, T

Počet rokov praxe

3

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 740-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
http://www.ssd.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Matušiková
E-mail: poslať životopis
ID: 3964100  Dátum zverejnenia: 9.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 809 EUR/mesiac