Špecialista pre daň z príjmov právnických osôb a metodík IFRS

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Miesto práce
Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.11.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 156 EUR/mesiac+ výkonnostná prémia vyplácaná kvartálne (max 18% / mes.) + Dovolenková a Vianočná mzda (56%) v zmysle kolektívnej zmluvy + iné benefity

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

* Monitoring, analýza a aplikácia legislatívnych predpisov v oblastiach:
 • medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS)
 • daň z príjmov právnických osôb,
 • zákon o osobitnom odvode a
 • zákon o účtovníctve (SAS)
* Príprava a aktualizácia organizačných noriem súvisiacich s vyššie uvedenými oblasťami
* Nastavovanie modelov a procesov a participácia na ich implementácii
* Komunikácia a riešenie sporných otázok vo vyššie uvedených oblastiach s daňovým poradcom, audítormi a správcom dane
* Posúdenie nových resp. neštandardných transakcií z pohľadu dane z príjmov právnických osôb, SAS a IFRS - interné konzultácie
* Posúdenie novo uzatváraných zmlúv z hľadiska dane z príjmov právnických osôb a SAS a IFRS
* Spracovanie daňových a účtovných analýz k vybraným prípadom
* Výpočet dane z príjmov právnických osôb, odloženej dane, výpočet osobitného odvodu, zúčtovania osobitného odvodu. Preverenie správnosti výpočtu splatnej dane s daňovým poradcom. Elektronické podávanie priznania k dani z príjmov právnických osôb a podania súvisiace s osobitným odvodom
* Elektronická komunikácia so správcom dane za oblasť kompetencií na pracovnom mieste (najmä daň z príjmov, účtovná závierka, ostatná korešpondencia so správcom dane)
* Výpočet splatnej a odloženej dane a osobitného odvodu pre účely reportingu (plán, forecast) vrátane cash flow vo viacerých požadovaných variantoch
* Participácia na projektových úlohách v skupine SSE Holding
* Ostatné práce v súlade s požiadavkami nadriadeného zamestnanca.

ODBORNÉ VEDOMOSTI/ ZNALOSTI/ SKÚSENOSTI/ INÉ :
* Daň z príjmov právnických osôb, Daňový poriadok
* Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
* Prehľad v zákonoch k nepriamym a ostatným daniam (najmä DPH, spotrebné dane, Zákon o národnom jadrovom fonde, daň z nehnuteľností, Zákon o dani z motorových vozidiel
* Pokročilá znalosť medzinárodných a slovenských účtovných štandardov a postupov a praktické skúsenosti s ich používaním
* Obchodný a Občiansky zákonník - požadovaný základný prehľad
* Praktické skúseností v oblasti elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR

OSOBNOSTÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI:
* precíznosť
* zodpovednosť
* schopnosť orientovať sa v právnych predpisoch
* lojálnosť, schopnosť pracovať v tíme
* analytické myslenie
* asertivita

Zamestnanecké výhody, benefity

* 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
* podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti
* príplatky, tam kde si to charakter práce vyžaduje
* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
* stravné lístky
* príspevok na predškolské zariadenia
* príspevky zo Sociálneho fondu - napr. pri narodení dieťaťa, darovaní krvi

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku najneskôr do 23.09.2020 na uvedené kontaktné údaje:

• email: [email protected]
• resp. poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
sekcia Ľudské zdroje
Výberové konanie
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate "Špecialista pre daň z príjmov právnických osôb a metodik IFRS"

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.
Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk .

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu [email protected] . Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomický

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - expert
ERP SAP - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 740-tisíc domácností a firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
http://www.ssd.sk
ID: 3964089  Dátum zverejnenia: 9.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 156 EUR/mesiac