Učiteľ/ka SŠ - informatika

Stredná priemyselná škola technická Spišská Nová Ves

Miesto práce
okres Spišská Nová Ves
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2021-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Učiteľ/ka SŠ - informatika

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
462

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Informatika

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Základ. odbor. požiadavky:pokročilá znalosť práce s PC a MS Office; algoritmické myslenie a ovládanie niektorého z vyšších program.jazykov (C,C#,Python,Java);ovládanie zákl.sieťových a serverových technológií; základy tvorby www-stránok(HTML,CSS,PHP)

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Rozšírené požiadavky:
• vítaná je znalosť bezpečnosti informačných systémov,
• základná znalosť programovania mobilných aplikácií,
• ovládanie inteligentných technológií,
• výhodou je ukončenie doplnkového pedagogického štúdia.

Osobnostné predpoklady:
• komunikačné schopnosti, kultivovaný písomný a slovný prejav,
• analytické a logické myslenie, kreativita,
• aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Voľné miesto na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022 s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú.

Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 1 000 € mesačne podľa počtu rokov praxe uchádzača, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty ďalej sa vzdelávať.

Požadované kvalifikačné predpoklady a ďalšie predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
• podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odboroch informatika, kybernetika alebo IT technológie,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
• ovládanie štátneho jazyka.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Hviezdoslavova 6
05201 Spišská Nová Ves
http://www.spst.sk
ID: 4063474  Dátum zverejnenia: 16.4.2021  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.