Charakteristika spoločnosti

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove je dvojjazyčná odborná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Štúdium je štvorročné v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo. Ponúkame aj dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium astronómie. Súčasťou školy sú: telocvičňa, školský internát a školská jedáleň. Škola je zriadená ako rozpočtová organizácia Nitrianskeho samosprávneho kraja, s oprávnením na podnikanie vo svojich prevádzkach v oblasti poskytovania služieb.

Ponuky práce: Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

1 - 1 z 1