Charakteristika spoločnosti

Stredná odborná škola so zameraním na obchod, cestovný ruch, spoločné stravovanie.