Charakteristika spoločnosti

Stredná odborná škola automobilová a podnikania Senec