Charakteristika spoločnosti

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Sučany poskytuje 24 hodinovú starostlivosť celoročnou pobytovou formou v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení.