Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť je závodné stravovacie zariadenie, ktoré ponúka šíroké spektrum denných jedál s možným dovozom priamo domov, resp. do inej spoločnosti. Hľadáme spoľahlivých ľudí, ktorí sa neboja prísť s novými nápadmi ako zlepšiť spoločnosť. Naším poslaním je uspokojiť čo najväčšie možné percento našich zákazníkov.


Ponuky spoločnosti e-mailom