Nakoľko úspech možno dosiahnuť len spoločnými silami.

Ako technologický koncern európskeho formátu poskytujúci služby v oblasti stavebníctva sa každoročne celosvetovo podieľame na tisíckach stavieb tým, že sústredíme tých správnych ľudí, stavebné materiály a stavebnú mechanizáciu v správnom čase na správnom mieste. Bez tímovej spolupráce - naprieč geografickými hranicami - by to nebolo možné. Staňte sa súčasťou nášho tímu!

Technik prípravy surovín (m/ž)

Značka pozície:

req35140

Miesto nasadenia:

Zvolen

Mzdové podmienky (brutto)

Od 1 800 EUR/mesiac(Výška základnej mzdy sa môže navýšiť v závislosti od praktických skúseností a osobných predpokladov uchádzača)

Náplň práce:

 • Príprava podkladov, zabezpečovanie a vypracovávanie dokumentáciepre vykonávanie BČ a ČVBS
 • Príprava podkladov pre projektovanie, povoľovanie BČ a ČVBS, územné povoľovanie, stavebné povoľovanie, kolaudačné konanie
 • Jednania a komunikácia s príslušnými úradmi štátnej správy
 • Zabezpečovanie kontroly nad dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky
 • Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy (vypracovávanie a zasielanie hlásení, správ, výkazov, ...)
 • Zabezpečovanie úloh v oblasti systému riadenia výroby

Požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušného smeru so zameraním na ťažbu nerastných surovín
 • Odborná spôsobilosť podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri BČ a ČVBS
 • Vedúci lomu určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia BČ a ČVBS
 • Pracovník, ktorý projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou BČ a ČVBS, alebo ktorý vypracováva plány a dokumentáciu týkajúcu sa BČ a ČVBS
 • Odborne spôsobilý pracovník, ktorého môže organizácia určiť na plnenie úloh na úseku u bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, a pracovník určený na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií)
 • Znalosti banskejlegislatívy a legislatívy súvisiacej s oblasťou ťažobného priemyslu
 • Znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostredia, životného prostredia
 • Znalosti v oblasti systému riadenia výroby a kvality kameniva
 • NJ slovom a písmom - výhodou
 • Ovládanie MS Office - podmienkou.
 • Príjemné a profesionálne vystupovanie.
 • Schopnosť precízneho zatrieďovania úloh vo vysokej kvalite, time manažment
 • Samostatné riešenie problémov
 • Komunikatívnosť, precíznosť, dôslednosť, spoľahlivosť
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, zašlite nám, prosím, Vašu žiadosť prostredníctvom online formulára.
K žiadosti pripojte i Váš štrukturovaný životopis s fotografiou, motivačný list, certifikáty a potvrdenia o praxi.


STRABAG BRVZ s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
http://www.strabag.sk

Kontaktná osoba: Ing. Jana Földváryová
Tel.: +421232621104
E-mail: poslať životopis

 
ID: 4010145  Dátum zverejnenia: 1.2.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 800 EUR/mesiac