Nakoľko úspech možno dosiahnuť len spoločnými silami.

Ako technologický koncern európskeho formátu poskytujúci služby v oblasti stavebníctva sa každoročne celosvetovo podieľame na tisíckach stavieb tým, že sústredíme tých správnych ľudí, stavebné materiály a stavebnú mechanizáciu v správnom čase na správnom mieste. Bez tímovej spolupráce - naprieč geografickými hranicami - by to nebolo možné. Staňte sa súčasťou nášho tímu!

Personalistka seniorka / Personalista senior, Bratislava (Ref. č.: SK-2018-124142)

Značka pozície:

SK-2018-124142

Miesto nasadenia:

Mlynské Nivy 61/A, Bratislava

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

dohodou, na osobnom pohovore

Náplň práce:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
 • pracovná pozícia je otvorená z dôvodu odchodu kolegyne do dôchodku,
 • personálne oddelenie nemá vlastný sekretariát,
 • tím personalistiek pozostáva: z 1 vedúcej, 1 HR konzultantky a momentálne z 3 personalistiek, z ktorých odchádza 1 kolegyňa do dôchodku,
 • spoločnosť zamestnáva cca 750 zamestnancov a zamestnankýň po celej SR.

PRIORITNE:
 • prvotná komunikácia s novo nastupujúcim zamestnancom do pracovného pomeru (PP),
 • kompletná administrácia pred nástupom zamestnanca (vstupné formuláre, zaistenie BOZP školenia, zber obligatórnych dokumentov pred nástupom do PP),
 • spolupráca so servisnou koncernovou spoločnosťou pri vyhotovení pracovných zmlúv (PZ),
 • príprava dodatkov k PZ, predlžovaniu PP,
 • príprava podkladov k ukončeniam PP,
 • sumarizácia podkladov k uzávierke pre robotníckych zamestnancov na mesačnej báze, spravidla na prelome mesiacov,
 • nahadzovanie dochádzky (= uzávierky) pre robotníckych pracovníkov, cca 130-150 zamestnacov do koncernového programu Consite (zaškolíme),
 • zakladanie osobných zložiek zamestnancov, ich aktualizácia a archivácia,
 • zodpovednosť za evidenciu osvedčení technického personálu,
 • aktívna spolupráca s bezpečnostnými technikmi pri zaisťovaní vstupných lekárskych prehliadok a preškolení z BOZP pre novo nastupujúcich zamestnancov, resp. preventívnych LP pre existujúcich zamestnancov,
 • aktívna spolupráca so zodpovednými osobami z pracovnej zdravotnej služby,
 • zodpovednosť za usledovanie "toku" a aktuálneho stavu podpisových kníh s rôznymi dokumentami pracovnoprávneho charakteru,
 • pri každomesačnej uzávierke komunikácia so stavebným personálom kvôli včasnému zaslaniu podkladov k spracovaniu miezd (očakáva sa vysoká dávka trpezlivosti a asertívneho správania),
 • spolupodieľanie sa na riešení rôznych pracovnoprávnych záležitostiach (porušenia pracovnej disciplíny) a pod.,
 • dodržiavanie Zákonníka práce a interných koncernových smerníc a usmernení.

OSTATNÉ ČINNOSTI:
 • práca s programom AS400 (rsp. AS4U), ďalej SOFTIP, BE SOFT, a ostatné koncernové programové platformy (engage!, go app, STRAnet...), do ktorých Vás zaškolíme,
 • denná mailová / telefonická / osobná komunikácia s internými zákazníkmi (manažment spoločnosti, kolegyne v tíme, vedúca personálneho oddelenia, ostatní vedúci pracovníci, robotníci, uchádzači o zamestnanie, pracovníci ostatných koncernových servisných spoločností),

ČO OD PRACOVNEJ POZÍCIE NATERAZ N E O Č A K Á V A J T E :
 • spracovávanie, resp. výpočet miezd pre THP a Robotníkov,
 • nahadzovanie dochádzky do systémov, resp. kontrola dochádzky,
 • samostatná príprava pracovných zmlúv a dodatkov k PZ,
 • zaškoľovanie nových zamestnancov z oblasti BOZP,
 • "raketový" kariérny posun vertikálnym smerom,
 • služobné cesty,
 • služobný automobil,
 • samostatnú kanceláriu.

Požiadavky:

ODBORNÉ PREDPOKLADY:
 • pokročilá znalosť pracovného práva SR,
 • skúsenosti k prijímaním zamestnancom, s ukončovaním prac.pomeru,
 • najmenej 10 ročné pracovné skúsenosti v personalistike.

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
 • zákaznícka orientácia a príjemné vystupovanie,
 • absolútna diskrétnosť pri styku s pracovno -právnymi dokumentami a osobnými údajmi zamestnancov,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • lojalita k tímu a k zvereným úlohám,
 • pokojné zvládanie časového tlaku (v čase mesačných uzávierok),
 • empatia (viac než žiadaná !),
 • vynikajúci time manažment,
 • asertívne a diplomatické jednanie, správanie a taktnosť,
 • zmysel pre detail textu,
 • schopnosť zdieľať a odovzdávať získané poznatky,
 • precíznosť,
 • tímový a inovatívny "duch" (nebáť sa prísť s konštruktívnou kritikou na "rutinné" procesy).

OSTATNÉ:
 • ústretovosť pri nemožnosti čerpať dovolenku v čase uzávierok,
 • pochopenie a stotožnenie sa s koncernovými štandartmi (napr. celozávodné nariadenie čerpania dovolenky v internciách zákonníka práce),
 • nefajčiari/-rky sú v tíme viac než vítaní/-é.

Benefity:

 • Silné a stabilné zázemie úspešnej stavebnej spoločnosti s medzinárodnou účasťou 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG Societas Europaea,
 • zoznámenie sa s procesmi veľkej nadnárodnej spoločnosti, možnosť odborného (horizontálneho rastu),
 • demokratické vedenie,
 • pracovný pomer ponúkame na dobu neurčitú,
 • v prípade jazykových znalostí (spravidla nemčina, ktorej ovládanie sme nestanovili ako podmienku) možnosť participovať na rôznych medzinárodných projektoch (napr.tvorba interných guidelinov, pripomienkovanie, zapájanie sa do internej koncernovej komunikačnej platformy tzv."Connect")
 • priateľský pracovný kolektív personalistiek,
 • zaškolenie do interných procesov skúsenou personalistkou v dostatočnom časovom rámci,
 • stravovanie zabezpečné priamo v budove zamestnávateľa, s príspevkom zamestnávateľa nad rámec zákona,
 • materská škôlka ŠTRABÁČIK pre deti zamestnancov zamestnávateľa (detaily na osobnom pohovore),
 • možnosti návštevy kultúrnych a športových podujatí, hradených zamestnávateľom,
 • Multisport karta (za úhradu zamestnancom, viac na osobnom pohovore)
 • podpora ďalšieho vzdelávania (hard skills, soft skills, ako aj jazykového), návšteva konferencií, odborných prednášok a pod.,
 • garancia dodržiavania výplatného termínu,
 • špeciálne motivačné dni (športový deň),
 • teambuildingové aktivity
 • možnosti zúčastňovať sa na aktoch spoločenskej zodpovednosti, čiastočne v rámci pracovnej doby,
 • notebook aj na súkromné účely,
 • v spoločnosti má aktívnu činnosť odborová organizácia (informácie na osobnom pohovore)
 • z psychohygienického hľadiska - sedenie v kancelárií po 2 (žiadny open space),
 • koncernová koncepcia podnikového manažmentu zdravia "PMZ" napr: možnosť cvičiť priamo na centrále, masáže na pracovisku (za úhradu), dni zdravia 1x v roku, možnosť aktívne na dobrovoľnej báze účastniť sa podujatí pod záštitou PMZ,
 • v prípade dochádzania do zamestnania bicyklom - parkovanie bikov (vonku) strážené a v dohľadnej dobe budú dobudované sprchy,
 • parkovanie v garáži zamestnávateľa (podmienky na osobnom pohovore).
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, zašlite nám, prosím, Vašu žiadosť prostredníctvom online formulára.
K žiadosti pripojte i Váš štrukturovaný životopis s fotografiou, motivačný list, certifikáty a potvrdenia o praxi.


STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
82015 Bratislava
http://www.strabag-pozemne.sk


 
ID: 3356086   Dátum zverejnenia: 10.4.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou, na osobnom pohovore