Nakoľko úspech možno dosiahnuť len spoločnými silami.

Ako technologický koncern európskeho formátu poskytujúci služby v oblasti stavebníctva sa každoročne celosvetovo podieľame na tisíckach stavieb tým, že sústredíme tých správnych ľudí, stavebné materiály a stavebnú mechanizáciu v správnom čase na správnom mieste. Bez tímovej spolupráce - naprieč geografickými hranicami - by to nebolo možné. Staňte sa súčasťou nášho tímu!

Personalista (m/ž) (Ref. č.: req25138)

Značka pozície:

req25138

Miesto nasadenia:

Bratislava

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1.300 €. S úspešným kandidátom je možné dohodnúť i vyššie mzdové podmienky podľa jeho predchádzajúcich skúseností a znalostí.

Náplň práce:

 • prvotná komunikácia s novo nastupujúcim zamestnancom do pracovného pomeru (PP),
 • kompletná administrácia pred nástupom zamestnanca (vstupné formuláre, zaistenie BOZP školenia, zber dokumentov pred nástupom do PP),
 • spolupráca so servisnou koncernovou spoločnosťou pri vyhotovení pracovných zmlúv (PZ),
 • príprava dodatkov k PZ, predlžovaniu PP, príprava dohôd mimo PP,
 • príprava podkladov k ukončeniam PP,
 • kompletizácia podkladov a nahadzovanie dochádzky k uzávierke pre robotníckych zamestnancov na mesačnej báze na prelome mesiacov v spolupráci s kolegyňou, cca 130-150 zamestnacov do koncernového programu Consite (zaškolíme),
 • aktívna spolupráca s bezpečnostnými technikmi pri zaisťovaní vstupných lekárskych prehliadok a preškolení z BOZP pre novo nastupujúcich zamestnancov, resp. preventívnych LP pre existujúcich zamestnancov,
 • aktívna spolupráca so zodpovednými osobami z pracovnej zdravotnej služby,
 • spolupodieľanie sa na riešení rôznych pracovnoprávnych záležitostiach (porušenia pracovnej disciplíny) a pod.,
 • dodržiavanie Zákonníka práce a interných koncernových smerníc a usmernení, sledovanie aktuálnych zmien v legislatíve,
 • práca s internými informačnými systémami (AS4U, SOFTIP, BE SOFT,..), do ktorých Vás zaškolíme,
 • participácia na HR činnostiach (recruiting, personálny marketing,...) - min 30% činnosti

Požiadavky:

 • pokročilá znalosť pracovného práva SR,
 • skúsenosti s prijímaním zamestnancov a s ukončovaním PP,
 • najmenej 5 ročné pracovné skúsenosti v personalistike,
 • ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka (min.úroveň B1) podmienkou,
 • zákaznícka orientácia a príjemné vystupovanie,
 • absolútna diskrétnosť pri styku s pracovno -právnymi dokumentami a osobnými údajmi zamestnancov,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • lojalita k tímu a k zvereným úlohám,
 • pokojné zvládanie časového tlaku (v čase mesačných uzávierok),
 • empatia (viac než žiadaná !),
 • vynikajúci time manažment,
 • asertívne a diplomatické jednanie, správanie a taktnosť,
 • schopnosť zdieľať a odovzdávať získané poznatky,
 • precíznosť,
 • tímový a inovatívny "duch".

Benefity:

 • Silné a stabilné zázemie úspešnej stavebnej spoločnosti s medzinárodnou účasťou 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG Societas Europaea,
 • zoznámenie sa s procesmi veľkej nadnárodnej spoločnosti, možnosť odborného (horizontálneho rastu),
 • demokratické vedenie,
 • pracovný pomer ponúkame na dobu neurčitú,
 • v prípade jazykových znalostí možnosť participovať na rôznych medzinárodných projektoch
 • priateľský pracovný kolektív personalistiek,
 • zaškolenie do interných procesov skúsenou personalistkou,
 • stravovanie zabezpečné priamo v budove zamestnávateľa, s príspevkom zamestnávateľa nad rámec zákona,
 • materská škôlka ŠTRABÁČIK pre deti zamestnancov zamestnávateľa v priestoroch centrály,
 • možnosti návštevy kultúrnych a športových podujatí hradených zamestnávateľom,
 • Multisport karta,
 • podpora ďalšieho vzdelávania (hard skills, soft skills, ako aj jazykového), návšteva konferencií, odborných prednášok a pod.,
 • garancia dodržiavania výplatného termínu,
 • teambuildingové aktivity v rámci celého roka,
 • notebook aj na súkromné účely,
 • no open space, sedenie v kancelárii po 2,
 • koncernová koncepcia podnikového manažmentu zdravia "PMZ" napr: možnosť cvičiť priamo na centrále jogu, masáže na pracovisku, dni zdravia 1x v roku, možnosť aktívne na dobrovoľnej báze účastniť sa podujatí pod záštitou PMZ,
 • parkovanie v garáži zamestnávateľa,
 • nápoje na pracovisku zdarma,
 • zľavy u rôznych partnerov cez webovú platformu Corplife a iné....
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, zašlite nám, prosím, Vašu žiadosť prostredníctvom online formulára.
K žiadosti pripojte i Váš štrukturovaný životopis s fotografiou, motivačný list, certifikáty a potvrdenia o praxi.


STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava
http://www.strabag.sk


 
ID: 3356086   Dátum zverejnenia: 30.11.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1.300 €. S úspešným kandidátom je možné dohodnúť i vyššie mzdové podmienky podľa jeho predchádzajúcich skúseností a znalostí.