Trainee program

Trainee program je na prax zameraný program zapracovania zamestnanca a zameriava sa na absolventov bakalárskych, magisterských a inžinierskych študijných odborov, ktorí nedisponujú dlhšou praxou ako 12 mesiacov.
Konkrétne trvanie programu vychádza pritom zo vzdelania uchádzača. Trainee program v ekonomickej oblasti trvá od 11 do 13 mesiacov, trainee program v technickej oblasti sa pohybuje od 12 do 15 mesiacov. V tomto období prebehne aj zahraničné nasadenie.

Na začiatku programu je v spolupráci s mentorom, resp. nadriadeným zostavený plán zaškolenia, presne podľa požiadaviek cieľovej pozície. Mentor je traineemu k dispozícii počas celého trvania programu a vedie s ním pravidelné rozhory so spätnou väzbou. Trainees získajú dobrý prehľad o štruktúre koncernu a vytvoria si vlastnú sieť kontaktov. Cieľom je, aby boli trainees po ukončení programu schopní rýchlo prevziať zodpovedné úlohy v koncerne.

Predpoklady na účasť v Trainee programe
  • ukončené VŠ vzdelanie prvého alebo druhého stupňa technického/ekonomického zamerania
  • prax v odbore nepresahujúca 12 mesiacov
  • veľmi dobrá úroveň nemeckého a/alebo anglického jazyka
  • chuť neustále sa vzdelávať a rozvíjať
  • veľké nasadenie a otvorenosť voči zmenám
  • ochota cestovať
Pozície do Trainee programu obsadzujeme priebežne počas celého roka. Pokiaľ momentálne nemáme uverejnenú voľnú pozíciu v rámci pozemného alebo dopravného staviteľstva, môžete využiť iniciatívny formulár na našej webovej stránke v sekcii kariéra.

Ak nám zašlete iniciatívnu žiadosť, preveríme možnosť Vášho nasadenia v našom koncerne podľa údajov uvedených v obdržaných podkladoch. V prípade, že Vám v danom období nebudeme môcť ponúknuť vhodnú pracovnú príležitosť, ponecháme si s vaším súhlasom Vaše podklady v našej databáze po dobu 1 roka, aby sme Vás mohli v prípade otvorenia vhodnej pozície osloviť s ponukou.

Tešíme sa na Vašu žiadosť!


Ponuky e-mailom