Charakteristika spoločnosti

STONEBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT sme popredný správca aktív a hedžových fondov. Alternatívne investície s multi-strategickým prístupom. Zameriavame sa na absolútny výnos a ochranu majetku inštitucionálnych a individuálnych investorov. Naša pevná kultúra vysokej výkonnosti je založená na zásluhách. Kladieme dôraz na húževnatosť, čestnosť, tvrdú prácu a tvorivosť. Vytvárame príležitosť pre všetkých motivovaných ukázať svoje schopnosti a podieľať sa na rozvoji nášho úspechu na Slovensku a v zahraničí.