Charakteristika spoločnosti

STONEBRIDGE CAPITAL is a leading global hedge and investment fund in the financial markets. Our mission is to deliver superior investment performance with controlled risk. We are a unique team, with genuine values and endless passion, who strive to achieve our client´s financial goals.

Zobraziť celú charakteristiku
STONEBRIDGE CAPITAL je popredný globálny hedžový a investičný fond. Naším poslaním je poskytovať vynikajúci investičný výkon s kontrolovaným rizikom. Sme jedinečný tím s pravými hodnotami a nekonečnou vášňou, ktorý sa snaží dosiahnuť finančné ciele našich klientov.

Skryť celú charakteristiku