Charakteristika spoločnosti

Stavebná spoločnosť, ktorá vykonáva stavebné práce, zateplenie, obnovy bytových domov, rekonštrukcie fasád a pod.