Charakteristika spoločnosti

Stanica technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality pre všetky kategórie vozidiel.