Charakteristika spoločnosti

Zahraničná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou záhradného zariadenia