Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaobera pohostinstvami a predajom alko nealko nápojov na rôznych letných akciach.