Charakteristika spoločnosti

stavebná činnosť všetkého druhu