Charakteristika spoločnosti

stavebná spoločnosť realizujúca priemyselné podlahy