Charakteristika spoločnosti

Prenájom vlastných nehnuteľnosti a správa bytov