Vedúci ekonomického oddelenia

Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Miesto práce
Radlinského, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
31.3.2022
Mzdové podmienky (brutto)
2 500 EUR/mesiac*2500 € - uvedený minimálny priemerný mesačný príjem - je stanovený ako celoročný priemer súčtu tarifného platu, príplatkov, odmien a podielu na hospodárskych výsledkoch zdaňovanej činnosti fakulty v súlade so zákonom a Platovým poriadkom STU. Uvedený minimálny priemerný mesačný príjem zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi víťazného uchádzača . Zohľadňuje aj požadovanú kvalitu pracovných výsledkov. Horná hranica priemerného mesačného príjmu závisí od úrovne víťazného uchádzača morálne, tvorivo a odborne riadiť zverenú činnosť. * Základná zložka mzdy min. 927 €/mes. brutto (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z.) .

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť ekonomického oddelenia na fakulte verejnej vysokej školy v súlade s platnou legislatívou pre oblasť daní a účtovníctva
- zodpovedá za správne čerpanie finančných prostriedkov fakulty na základe schváleného rozpočtu a platných zákonov,
- pripravuje podklady k výročným správam fakulty, spracúva analýzy, zabezpečuje prípravu a kontroluje podklady a ekonomické výkazy pre Vedenie fakulty a pre Rektorát STU,
- kontroluje na fakulte priznania DPH a dane z príjmu právnických osôb v podmienkach verejnej vysokej školy,
- analyzuje a pripravuje podklady pre návrh rozpočtu fakulty a zabezpečuje jeho priebežnú kontrolu,
- zodpovedá za správnosť účtovných operácií fakulty a súvisiacich dokladov,
- plní ďalšie úlohy súvisiace so zabezpečením ekonomických vzťahov fakulty.

Zamestnanecké výhody, benefity

- pracovný pomer v stabilnej verejnoprávnej inštitúcii, na najstaršej a najväčšej Stavebnej fakulte na Slovensku,
- priestor pre realizáciu vlastných návrhov na zlepšenie procesov,
- možnosť byť súčasťou tímu, ktorý iniciuje a zavádza zmeny v elektronizácii administratívy,
- pružný pracovný čas,
- work-life balance, vysoká miera voľby homeoffice a dovolenky počas roka,
- 5 dní dovolenky nad rámec zákona,
- family-friendly zamestnávateľ,
- konštruktívna spätná väzba,
- možnosť odborného rozvoja,
- KZ zamestnávateľa,
- príspevky pri rôznych životných udalostiach (pracovné a životné jubileá, pri narodení dieťaťa, na liečebné pobyty, rozmanitá sociálna výpomoc) v súlade s KZ
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
- vlastné stravovacie a rekreačné zariadenia, príspevky na stravu nad rámec zákona,
- vlastný bazén, telocvičňa, posilňovňa aj pre rodinných príslušníkov,
- ... a viac .

Informácie o výberovom konaní

Ponúkané pracovné miesto je obsadzované výberovým konaním - VK 7720/2022.
K žiadosti uchádzača požadujeme predložiť nasledovné doklady:
1. motivačný list
2. štruktúrovaný profesijný životopis
3. kópia dokladu o požadovanom vzdelaní
4. referencie na pracovné skúsenosti uvádzané v profesijnom životopise - názov inštitúcie, meno a funkcia kontaktnej osoby poskytujúcej referencie - tel./e-mail kontakt
5. čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
6. súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto výberového konania v súlade s § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a to pre vyhlasovateľa výberového konania : Stavebná fakulta STU v Bratislave, osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov vyhlasovateľa,
Od uchádzača, ktorý bude pozvaný na výberové konanie, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov v platnom znení.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 15. 2. 2022 elektronicky s označením správy"výberové konanie" na adresu: [email protected]
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na ústny pohovor pozvať len uchádzačov, ktorí na základe predbežného výberu najkomplexnejšie spĺňajú uvedené predpoklady.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať vo výberovom konaní žiadneho z uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické alebo technické

Ostatné znalosti

Microsoft Office 365 - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

minimálne 5 rokov v riadiacej funkcii na verejnej vysokej škole, vo verejnej alebo štátnej správe

Počet rokov praxe

10

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- minimálne 10 rokov odbornej praxe po ukončení vysokej školy predpísaného odboru,
- dobrá znalosť platnej legislatívy v ekonomickej činnosti verejnoprávnej inštitúcie a prax v jej uplatňovaní sú nevyhnutnou podmienkou,
- prax v oblasti financovania vysokého školstva výhodou ,
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
- vysoké pracovné nasadenie a odolnosť voči stresu,
- spoľahlivosť, samostatnosť, dôslednosť, predvídavosť,
- schopnosť samostatne vyhodnocovať informácie, navrhovať riešenia, rozhodovať,
- schopnosť implementovať zmeny, navrhovať opatrenia na zefektívnenie procesov,
- schopnosť manažovať stredne veľký pracovný kolektív a personálne ho budovať,
- znalosť práce s PC a s ekonomicko-účtovným softvérom,
- znalosť prostredia STU výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vzdelávanie, verejná vysoká škola.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov
ID: 4241315  Dátum zverejnenia: 24.1.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 2 500 EUR/mesiac