Hlavný radca - inšpektor

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Miesto práce
Stummerova 6, Topoľčany
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou po výberovom konaní
Mzdové podmienky (brutto)
940,5 EUR/mesiac1200 EUR/mesiac od druhého mesiaca. Na základe kvality plnenia úloh možnosť priznať osobný príplatok až do sumy 100% platovej tarify, príplatok za služobnú prax a ďalšie podľa zákona o štátnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Organizačný útvar: oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva, referát Topoľčany
Nadriadený organizačný útvar: sekcia inšpekcie
Odbor štátnej služby: 2.19 - Zdravotníctvo
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Kontrolná alebo inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí v odbore štátnej služby Zdravotníctvo.

Zamestnanecké výhody, benefity

pružný pracovný čas v rozsahu 37,5 hod. týždenne
týždeň dovolenky naviac podľa KZ vyššieho stupňa
príspevok zamestnávateľa na DDS
príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN počas prvých 10 dní v kalendárnom roku
multisport karty
príspevok na rekreáciu
príjemný kolektív

Informácie o výberovom konaní

Prihlásenie je možné:
písomne spolu s požadovanými dokladmi na adresu Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava s označením čísla výberového konania na obálke VK/2022/3230 alebo prostredníctvom portálu www.open.slovensko.sk - https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/36385 v termíne do 16.08.2022:
a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b) Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c) Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e) Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f) Kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania, ktorým je pri vysokoškolskom vzdelaní získanom v cudzine, okrem vysokoškolského vzdelania získaného v Českej republike, kópia dokladu o jeho získaní s kópiou dodatku k vysokoškolskému diplomu spolu s kópiou ich osvedčeného prekladu do štátneho jazyka alebo kópia dokladu o jeho získaní spolu s kópiou rozhodnutia podľa osobitného predpisu a pri vysokoškolskom vzdelaní získanom v Českej republike kópia dokladu o jeho získaní s kópiou dodatku k vysokoškolskému diplomu
g) AK UCHÁDZAČ NIE JE OBČANOM Slovenskej republiky čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka alebo kópia dokladu o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky zo štátneho jazyka alebo kópia dokladu o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky zo štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

farmácia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
ovládanie štátneho jazyka,
bezúhonnosť.
Znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve:
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení.
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.
Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo
veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MZ SR č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax v znení neskorších predpisov. Vodičský preukaz skup. B.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Darina Šterbáková
Tel.: +421250701342
E-mail: poslať životopis
ID: 4394748  Dátum zverejnenia: 3.8.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 940,5 EUR/mesiac