Vedúci oddelenia informačných technológií (Ref. č.: VK VZ/1/2019)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Miesto práce
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Odborné špecializované práce v oblasti IT/IS, koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT),
Organizačné zabezpečenie správy a prevádzky IKT (HW, LAN, WAN),
Základná systémová administrácia informačných systémv.
Zabezpečovanie prevádzky počítačovej siete typu LAN/WAN, zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií.
Správa informačných systémov organizácie (zabezpečovanie funkčnosti modulov systému, konfigurácie a správnosti databáz, komunikačných liniek, správa a nastavenie systémov).
Zabezpečuje uplatňovanie a implementáciu právnych predpisov upravujúcich oblasť IT
Zabezpečovanie realizácie prijatých zásad v oblasti bezpečnosti a ochrany dát informačného systému a HW, antivírovej ochrany

Zodpovedá za:
- uplatňovanie zásad štátnej politiky v oblasti informatizácie a bezpečnosti IS v organizácii,
- plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných a komunikačných systémov v organizácii,
- rozvoj hlasovej a dátovej siete a hlasových služieb organizácie,
- koncepciu rozvoja informačných a komunikačných systémov,
- zabezpečovanie projektového riadenia v prípade rozvoja informačných a komunikačných systémov
- metodické usmerňovanie realizácie informačných a komunikačných systémov, dátových a hlasových služieb v spolupráci s riešiteľmi

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Podľa prílohy č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme v závislosti od praxe ( PT 10 )

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný pracovný čas
1 týždeň dovolenky naviac

Informácie o výberovom konaní

Termín podania žiadostí o zaradenie do výberového konania zasielajte: najneskôr do 20.03.2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke (zasielané poštou) alebo dátum podania v podateľni ŠÚKL (prinesené osobne). Uchádzači, ktorí zašlú prihlášku po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.
Na žiadosti ktoré nebudú spĺňať naše požiadavky nebudeme akceptovať ,reagovať, odpovedať.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla VK VZ/1/2019,
- kópia vysvedčenia, diplomu požadovaného vzdelania
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- profesijný štruktúrovaný životopis
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov
- všetky pripojené doklady uchádzača musia obsahovať aktuálny dátum a vlastnoručný podpis

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Informatika, informačné a komunikačné technológie

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Prax v oblasti informačných technológií minimálne 3 roky, prax v riadiacej pozícií výhodou,
prax vo verejnej správe v oblasti informačných technológií výhodou.
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1/B2)

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné predpoklady, osobnostné predpoklady a zručnosti:

- znalosť IT problematiky a právnych predpisov z oblasti IS/IT pre verejnú správu
- Microsoft Office, Microsoft Windows 7/10 - pokročilý
- Microsoft Server 2012, 2016 - mierne pokročily
- VMware, Veeam - mierne pokročilý
- Technológie Firewall NAT, LAN, VLAN, VPN, IPSec - základy
- UNIX/Linux – základy
- Spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovednosť a aktívny prístup k práci
- Analytické myslenie, záujem o sústavné vzdelávanie a rozvoj v oblasti IS/IT

Znalosť právnych predpisov:
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon 69/2018 Z.z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11
825 08 Bratislava 26
http://www.sukl.sk
ID: 3334431   Dátum zverejnenia: 6.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Podľa prílohy č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme v závislosti od praxe ( PT 10 )